Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å utvikle Jessheim interkommunale legevakt og KAD? 

Som lege hos oss, vil du få mulighet til å bidra i arbeidet med å utvikle avdelingens faglige standard, og du vil få en gjeng med gode kollegaer. Vi har endret driftsmodell og har etablert faste legestillinger med stillingsstørrelse 60-100 % med arbeid hver tredje helg. Vi har ledige stillinger med arbeid på dag/kveld og natt med hver tredje helg. 

Ønsker du å jobbe i et aktivt og spennende miljø sammen med oss - les videre! 

Helsehuset ligger sentralt plassert i Ullensaker. Lokalene er nye, moderne og ligger ved LHL-sykehuset Gardermoen. Vi er til for innbyggere i kommunene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker, og har et nedslagsfelt på ca. 65 000 innbyggere. KAD er en interkommunal ø-hjelps avdeling bestående av 6 senger, som er et tilbud for pasienter i behov av overvåking, observasjon eller behandling, og er et alternativ til innleggelse på sykehus. Stillingen innebærer bakvaktsfunksjon på KAD og arbeid som legevaktslege.

Jessheim Interkommunale legevakt søker også selvstendig næringsdrivende leger som ønsker å inngå i fast vaktplan ved legevakten på helg og ved behov.   

Alle kandidater må søke elektronisk, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre konsultasjoner på legevakt
 • Diagnostikk og behandling av pasienter med akutt sykdom og skade på legevakt og KAD
 • Foreta utrykninger med legevaktsbil og sykebesøk ved behov
 • Utføre andre oppgaver som faller naturlig under legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Du er fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller erfaren ALIS
 • Offentlig godkjent lege med gjennomført LIS1-tjeneste
 • Du oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften §7
 • Du må inneha førerkort klasse B 
 • Erfaring fra legevakt er en fordel 
 • Kjennskap til CGM legevakt/allmenn er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du er en lagspiller og samarbeider godt med andre profesjoner
 • Du har godt humør og er løsningsorientert
 • Du er ansvarsbevisst og viser forståelse for legevaktens oppdrag
 • Du har stor arbeidskapasitet, tolererer stress og pressende situasjoner
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Kalenderplan på 26 uker, med mulighet for å påvirke egen arbeidstid 
 • Faglig oppdatering med mulighet for simuleringstrening og hospitering
 • God pensjonsordning 
 • Vi har høyt fokus på kvalitet, kompetanse, kontinuerlig utvikling og godt miljø
 • Du får gode kolleger som er Modige, Endringsdyktige og Rause 
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktperson
Navn: Line Hoem
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 46445159
E-post: line.hoem@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 6
2067 JESSHEIM
Søk på stillingen