Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 86 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har nå ledig en ny selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Eiker Legekontor.
 
Eiker Legekontor er en allmennlegepraksis som frem til nå har vært bestående av 2 fastlegehjemler. Legekontoret er veldrevet og holder til i trivelige og romslige lokaler. I tillegg har legekontoret erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter og bussforbindelser i nærhet til lokalene. Legekontoret er organisert som et AS, benytter CGM journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til legekontoret.
 
Det totale pasienttallet ved legekontoret er per i dag ca 2200. Det er få ledige listeplasser i Drammen kommune og derfor ventet at listen vil fylle seg raskt opp. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det må inngås egen avtale med de andre legene ved legekontoret før inntreden i gruppepraksisen.
 
Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. Dette innebærer bl.a. at utgifter til spesialisering dekkes i henhold til nasjonalt ALIS- tilskudd, samt mulighet til å delta i nettverkssamlinger for ALIS i påvente av veiledningsgruppe. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.
 
Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommune. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at SKIL kvalitetsseminar tilbys regelmessig i regi av kommunen. 

 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift av legekontoret
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med mange trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 •  Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, for ALIS i ny ordning
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter, for ALIS i ny ordning
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe  
   

Tiltredelse etter avtale
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. 

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
 
  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gupta, Rajesh
Tittel: Fastlege ved Eiker Legekontor
E-post: gikkigupta@hotmail.com
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4599245620
Arbeidssted
Eiker legekontor
Nybruveien 3
3055 KROKSTADELVA
Søk på stillingen