Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Sørlandet sykehus HF (SSHF), og er akuttsykehus med traumefunksjon for en befolkning på 115 000 innbyggere. Sykehuset har regionsfunksjon i Agder fylke for både PCI, bariatrisk kirurgi, plastikkirurgi og Oftalmologi.

Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi og plastikk kirurgi. Det er totalt ansatt 38 leger, fordelt på disse 3 seksjonene med både overleger og LIS.

Avdelingen har per dags dato daVinci Si, men vil gå over til daVinci X i løpet av året.

Avdelingen har ambisjoner om å videreutvikle tilbudet til pasienten i regionen og ønsker på sikt å utvikle utdanningssenter for robotkirurgi.

Deler av tarmkirurgien er funksjonsfordelt til Sørlandet sykehus Kristiansand, men sykehusene har et faglig samarbeid på tvers. 

Sørlandet sykehus Arendal (SSA) har gjennom de siste årene utviklet et meget godt tilbud innen fedmekirurgi. Vi utfører 120-140 primærinngrep/år (Gastric bypass og Sleeve). Tilbudet dekker hele Agders ca 300 000 innbyggere. 

LIS2-sjiktet går for tiden 12-delt vakt og dekker uro, gastro og plastikk.

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege - spesialist i gastroenterologisk kirurgi.

Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver vil bestå av operasjoner, poliklinikk og postarbeid.
 • Seksjonert, 6-delt vakt bak lege i spesialisering. 
 • Systematisk videreutvikling av avdelingen og opplæring av LIS.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker spesialist i gastroenterologisk kirurgi, event kirurg som forventes å få spesialistgodkjenning innen ett år.
 • Norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Villighet til å utvikle faglig samarbeid, både innen seksjonen og innen SSHF
 • Tilstrebe både personlig fagutvikling og kompetansedeling innad i seksjonen
 • Være med på å utvikle fremtidige tilbud i regionen, både for pasienter og for helsepersonell under utdanning (robot opplæringssenter)
 • Skape et lærende miljø i alle aspekter av daglig drift 

Vi tilbyr

 • Arbeide i et utfordrende og variert miljø, med kort vei mellom ledelse og kliniker.
 • Meget godt arbeidsmiljø.
 • SSHF har uttalt ønske om å øke forskningsaktiviteten ved foretaket, og tilrettelegger for dette.
 • Lønnsbetingelser etter avtale 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Jan Torkild Haukvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41674247
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image