Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du vår nye ortopediske Lis 2/3, da oppfordrer vi deg til å søke og bli en del av vårt team fremover. 

Vi har ledig fast utdanningsstilling for Lis 2/3 innen fagfeltet Ortopedi med snarlig tiltredelse.

Kirurgisk avdeling ved Stord Sjukehus har pr dd. 6 stk utdanningsstillinger som Lis 2/3. Av disse er 3 stk innan fagfeltet ortopedi og 3 stk innen fagfeltet kirurgi. Vi har delt vaktordning mellom ortopedi og kirurgi i Lis 2/3 sjiktet. Samarbeidet mellom fagfelta er tett og god. 

Kirurgisk avdeling har ein aktiv sengepost med 20 senger. Det er kort liggetid og stor utskifting av pasientar i løpet av dagane. Vi har operasjonsavdeling med 4 operasjonstover, og som Lis 2/3 hos oss, kjem du raskt i gang med å assistere og etterkvart skape deg liste med egne pasientar etter eigen poliklinikk. 

Er du interessert i sårbehandling, har vi en sårpoliklinikk med stor aktivitet som du får god innføring i om det er ønskelig. Kroniske sår er det mye av og en god innføring i denne type sårbehandling vil være en god investering for fremtiden i din Lis 2/3 tjeneste.

 

Arbeidsoppgåver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både ortopediske og kirurgiske pasienter på vakt tid
 • Delta i felles 6-delt vaktordning 
 • Arbeid ved sengeeining,
 • Operativ virksomhet, post-og poliklinikkarbeid
 • Delta i utgreiingsarbeid og behandling
 • Opplæring og veiledning av lis1, medisin studentar og nytilsette
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjonar

 • Ferdig godkjenning som Lis 1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens testen, eller annen norsk test på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Personlege eigenskapar

 • Faglig dyktighet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Du må kunne arbeide målretta og strukturert, både sjølstendig og i team
 • Evne til å ta sjølstendige avgjørelser
 • Bidra positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr

 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå, der du kjem raskt til med operative oppgåver og sjølvstendig poliklinikk.
 • Avdelinga legg i stor grad til rette for gjennomføring av spesialiseringa vidare
 • Du får en overlege til veiledar under spesialistudanninga
 • Siste del av spesialiseringa har vi avtale med gjennomføring innen Helse-Bergen HF.
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljæ
 • Gode peensjons-og fordikringsordninger
 • Løn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Hjelp til bolig i nærhet til sjukehuset

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 41249100
E-post: aud.lisa.kjol@helse-fonna.no
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 53 49 10 00
E-post: bodo.erhardt.gunther@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk Avdeling Stord, Helse Fonna HF
tysevegen 64
5416 STORD
Søk på stillingen