Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det vil være to fastleger når den nye legen tiltrer.
Legesenteret er organisert som AS. 

Legekontoret bruker CGM journalsystem., laboratoriet er utstyrt med hematologiske blodprøver inkludert differensial blodbilde med trombocytter, INR, albumin, iFOBT, samt blodprøver for diabetes diagnostikk med fastende glukose, HbA1C.

Medisinsk Senter Kalbakken har utstyr for diagnostikk med EKG, 24 timer EKG med 24 timer BT, spirometri, inkludert ø-hjelps utstyr.

Det utlyses en nullhjemmel fra 01.06.2023 da bydelen har et behov for å øke fastlegekapasiteten.

Betingelser for opprettelse av praksis må avtales med den øvrige legen, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.  

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver 
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges inntil 7.5 time/uke 
 • Deltakelse i legevaktsarbeid 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning.
 • Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende. 
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen. 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig. 
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges sterkt. 
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid 
 • Kjennskap til lokale helsetjenester og planarbeid
Vi tilbyr
Bydel Grorud har en god og stabil legetjeneste fordelt på 6 legekontorer. Bydel Grorud vedtok i 2018 en legeplan for bydelen og kan tilby en spennende legetjeneste hvor det er etablert et godt samarbeid mellom legene og bydelsoverlege/bydelsadministrasjon.
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.  

Attester og vitnemål tas med til intervju. 

Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.

Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming. Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.
Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorud

Hvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Kontaktpersoner
Navn: Karoline Harding
Tittel: Bydelsoverlege
E-post: karoline.harding@bgr.oslo.kommune.no
Navn: Emila Kosaric-Kadragic
Tittel: Fastlege
Telefon: 41208984 (mellom 1630-1730)
Arbeidssted
Medisinsk Senter Kalbakken
Ammerudveien 22
0958 OSLO
Søk på stillingen