Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som PhD-stipendiat. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen.
Det forutsettes at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.


Stillingen som PhD-stipendiat vil bli tilknyttet forskningsprosjektet HIFSAT (Hip Fracture Surgical Approach Trial), som er en randomisert kontrollert klinisk studie. Studien sammenlikner to kirurgiske tilnærminger for pasienter med hoftebrudd, med tanke på blant annet funksjonsnivå. Stillingen er finansiert via tildeling av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. I utgangspunktet er stillingen finansiert som en 100% stilling i 3 år, men det kan være aktuelt med omgjøring til 50% stilling i 6 år.

Stipendiaten vil gå inn i en aktiv prosjektgruppe tett knyttet til det kliniske ortopediske miljøet. Den som tiltrer stillingen vil delta i ferdigstillelse av studieprotokollen, etablering av studien på deltagende studiesentra, studieorganisering, kvalitetssikring og analyse av data og publikasjon av resultater. Stipendiaten vil være tilknyttet et stort og aktivt forskningsmiljø, både i forskningssenteret REMEDY og i Enhet for klinisk forskning. 

Vi søker en PhD-stipendiat som:
 • Viser motivasjon og engasjement
 • Har vilje og evne til samarbeid og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
 • Er en dyktig nettverksbygger
 • Har klinisk erfaring innen ortopedi
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk, og har gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig      
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper i utlandet
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjektet, spesielt klinisk erfaring. I prosjektet vil kontakt med potensielle deltakende studiesentre være viktig, og man vil derfor vektlegge gode kommunikasjonsferdigheter og evne til nettverksbygging.

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen.
 
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Siri Lillegraven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 67 767
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO