Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Overleger i akutt- og mottaksmedisin
Sykehuset i Vestfold har Akuttsenter for mottak og behandling av pasienter med skader og akutt somatisk sykdom. Akuttsenteret tar årlig imot ca. 35.000 pasienter til vurdering, sykehusinnleggelse og akutt poliklinisk
behandling. Akuttsenteret har en sentral rolle i sykehusets
beredskapsorganisasjon og ivaretar flere viktige funksjoner i den
akuttmedisinske kjeden. 

Vi søker overleger i akutt- og mottaksmedisin
Sykehuset i Vestfold skal utvikle rollen for akutt- og mottaksmedisineren som en sentral aktør i arbeidet med mottak, vurdering og
oppstart av behandling av nye pasienter. Vi søker etter leger som ønsker å være
med på og bidra til spennende faglig utvikling. 

Akutt- og mottaksmedisinere skal skape kontinuitet i mottaksarbeidet, og opparbeide kompetanse til å kunne håndtere akuttmedisinske
tilstander på tvers av pasientenes sortering til ulike fagtilhørigheter. Du vil jobbe i et akuttsenter som flyttet inn i nye, moderne lokaler i november 2021. Du vil derfor delta i arbeidet med å få vårt
Akuttsenter til å bli så bra som våre ambisjoner tar sikte på. Samtidig vil du
komme inn i et miljø som ønsker å utvikle Akutt- og mottaksmedisin som et
sterkt og toneangivende fagmiljø i sykehuset.

Akuttsenteret har ca. 180 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, helsesekretærer og andre personellgrupper. Leger i ulike vaktlag utgjør viktige
roller og arbeidsoppgaver i den akutte pasientbehandling. Akutt- og
mottaksmedisineren forventes å være premissleverandører for alle disse
faggruppenes virke i Akuttsenteret.

Vi søker én overlege i fast stilling, tiltredelse etter avtale. Vi søker også én overlege i seks måneders vikariat i forbindelse med avvikling av foreldrepermisjon, med oppstart 01.03.23. Det vil her være mulighet for forlengelse. Vi ser frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i akuttmottak og avklaringsenhet i Akuttsenteret
 • Delta i vaktordning for akutt- og mottaksmedisin (for tiden 8-delt)
 • Forbedrings- og utviklingsarbeid relatert til behandlingskvalitet og systemytelse 
 • Gjennomføre spesialisering innen Akutt- og mottaksmedisin, herunder å utvikle kompetanse og ferdigheter i relevante akutte prosedyrer
 • Bidra til oppbyggingen av et robust og tverrfaglig miljø innen akuttmedisin ved SiV  
 • Veiledning, supervisjon og utdanning av LIS i akutt- og mottaksmedisin
 • Veiledning og/eller supervisjon av LIS som tjenestegjør i akuttsenteret

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i akutt- og mottaksmedisin, alternativt annen relevant spesialitet
 • Søkere som har annen fagbakgrunn/spesialistgodkjenning forpliktes til å kvalifisere seg som spesialist i akutt- og mottaksmedisin gjennom intern opplæring og tilegning av læringsmål gjennom ekstern praksis og rotasjonstjeneste
 • Bred erfaring fra klinisk sykehusdrift
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse 
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og ansvarsbevisst
 • Har evne og er vant med å prioritere arbeidsoppgaver
 • Du har et øye for detaljer, men lar ikke det komme i veien for å se hele bildet
 • Du har god strukturforståelse
 • Personlig egnethet vektlegges     

  Vi tilbyr

  • En plan for å utvikle akutt- og mottaksmedisin som fagfelt og implementere denne i organisasjonen
  • En individuell utdanningsplan basert på erfaring og forutsetninger med sikte på å oppnå spesialiteten akutt- og mottaksmedisin
  • En arbeidsplass med høyt faglig nivå
  • Et utviklende arbeidsmiljø som hele tiden ønsker å bli bedre
  • Meget engasjerte og engasjerende kollegaer
  • Spennende arbeidsoppgaver i nytt akuttsenter
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Gustav T. Siqueland
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 91612511
  E-post: siqgus@siv.no
  Navn: Vidar Ruddox
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 91884818
  Navn: Therese Hamre Leet
  Tittel: Kst. seksjonsleder fag
  Telefon: 95994338
  E-post: thelee@siv.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Akuttsenter - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3103 Tønsberg
  Søk på stillingen