Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune satser på fastlegetjenesten og nå trenger vi flere fastleger. Kommunestyret har vedtatt en rekke tiltak for å styrke fastlegetjenesten og kommunen jobber aktivt videre med å utvikle kommunens legetjeneste.   Vi tilbyr kommunal stilling eller næringsdrift. 

Det er ledig fastlegestilling på tre veldrevne legekontorer: 
 • Legekontoret i Vestfossen: Kommunal fastlege, listelengde 900 pasienter.  Ledig fra 01.03.23. Oppstart etter avtale. Legekontoret er et hyggelig, veldrevet 2-legekontor beliggende sentralt i Vestfossen og nært til jernbanestasjonen. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem, har EKG, spirometri og egen lab.  
 • Skotselv legesenter: Kommunal fastlege, listelengde 900 pasienter.  Ledig fra 01.05.23. Legesenteret ligger ca 10 km fra Hokksund sentrum. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem, har EKG, spirometri og egen lab. Kontoret er veldrevet 2-legekontor, med god trivsel blant leger og medarbeidere.
 • Legehuset i Hokksund: Fastlegehjemmel med næringsdrift, listelengde 1200 pasienter. Ledig for overtakelse 01.03.2023 eller senere etter avtale.  Legehuset er kommunens største legesenter med seks fastlegehjemler, alle med næringsdrift. I tillegg har legekontoret en Lis1-stilling. Legesenteret ligger i Hokksund sentrum, med kort avstand fra jernbanestasjonen, ca 50 minutter med tog fra Oslo.  Resepsjon, lab og skadestue er bemannet med faglig dyktige og positive medarbeidere. En fysioterapeut i manuell terapi er tilknyttet kontoret. Det er et godt arbeidsmiljø med stabilt personale, både blant legene og medarbeidere. Journalsystem: Pasientsky med mulighet for online timebestilling samt e-konsultasjon.  Legehuset er organisert som driftsselskap og det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre praksisinnehaverne før inntreden i gruppepraksisen.  
For de to kommunale fastlegestillingene kan også næringsdrift være aktuelt hvis søker ønsker det.

Arbeidsoppgaver
 •  Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltagelse i legevaktsarbeid ved Kongsberg interkommunale legevakt
Vi har moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning.  Det er for tiden ingen andre kommunale legeoppgaver tillagt stillingene/hjemmelen.
 
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført Lis1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Behersker norsk språk muntlig og skriftlig  
Gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse. 
Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk. 

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil 
 • Gode samarbeidsevner både med kolleger og andre samarbeidspartnere. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
For søkere til hjemmel med næringsdrift vil evne til å drive legepraksis vektlegges.

Vi tilbyr
Kommunen har innført følgende tiltak for styrking av fastlegetjenesten:   
 • Tilskudd kr 300 000 ved kjøp av fastlegepraksis 
 • Fraværskompensasjon i inntil 10 dager pr år ved egen eller barns sykdom 
 • Dekning av kostnader, inkl. praksiskompensasjon, til videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, for spesialisering etter gammel ordning 
 • Regjeringens tiltak om økt basistilskudd iverksettes fra 1.1.23. 
 • ALIS-avtaler og ALIS-tilskudd ved spesialisering etter ny ordning 
 • Opptrapping av antall fastlegehjemler 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Simensen
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 99350544
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stasjonsgata
3300 HOKKSUND
Søk på stillingen