Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF, og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til innbyggerne i Trøndelag.

Klinikken består av følgende avdelinger:

 • Allmenn døgn
 • Krise korttid døgn (Rusakutt)
 • Poliklinikk - LAR
 • Kompetansesenter rus Midt-Norge
 • Fellestjenesten

Klinikken utlyser 6 måneders vikariat som LIS-lege.

Er du fastlege med behov for sykehuspraksis, kan stillingen tilpasses med midlertidig tilsetting. Gjelder også for andre spesialiteter.

Stillingene inngår i klinikkens legegruppe som består av 12 legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Utviklingsarbeid, både internt og samarbeid med andre klinikken og avdelinger i St. Olavs hospital HF. 
 • Vakttjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Bestått embetseksamen i medisin.
 • Fortrinnsvis ferdig med LIS 1. Uten LIS 1 blir arbeidsavtalen for en kortere periode.
 • Interesse for rus- og avhengighetsmedisin.
 • Interesse for fagutvikling.
 • Evne og lyst til å jobbe tverrfaglig, systematisk og målrettet.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og omstillingsvillig.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Trine Amundal
Tittel: Overlege rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 94893846
E-post: trine.funder.amundal@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim
Søk på stillingen