Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du interessert i spesialisering innen kirurgi ? Da håper vi du søker LIS -stilling hos oss på Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk omfatter seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken har ansvaret for traumesenter-funksjonen og den hardt skadde pasienten.Klinikken har ca 800 ansatte og et total budsjett på 950 millioner. 

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim. Orkdal Sjukehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi. Sjukehuset har 85 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi.
Kirurgisk klinikk på Orkdal består av følgende seksjoner: Kirurgiske leger, Kirurgisk operasjonsavdeling, sengepost B3, sengepost A3, anestesiseksjonen og KOVA.

 

Kirurgisk klinikk har ledige følgende stillinger for LIS i generellkirurgi:

1 X fast LIS2 stilling på Orkdal sykehus. Stillingen er ledig fra 1.9.23.

2 X vikariat for LIS2 i rotasjonsstilling i generell kirurgi på St. Olavs - Øya. Stillingene vil være ledige fra 1.3.23, med varighet inntil 6 mnd og med mulighet for ytterligere forlengelse av vikariatene.

 

Felles for stillingene er at de er tilknyttet en fast vaktordning i klinikkens vaktsystem, hht Orkdal og i Trondheim. I Trondheim vil søkeres kvalifikasjon og kompetanse være avgjørende for hvilket av våre tre vaktsjiktene som vil være aktuelle.

Om du er interessert i å lære kirurgi og engasjert i de kirurgiske pasientene, så er dette spennende stillinger for deg. 


Du må legge ved dokumentasjon på relevant utdanning og praksis i søknaden.

Oppgi også  minst 2 referansepersoner i webcruiterprofilen din. 

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep og  -prosedyrer er eller kan bli aktuelt. Generell kirurgi er en basisutdanning for generelle kirurgiske ferdigheter med hovedfokus på vurdering og behandling av akuttkirurgiske tilstander
 • Praktiske ferdigheter oppnås ved trening på simulator og modell, ved å følge mer erfarne kirurger i deres arbeid, deretter å gjøre inngrep og prosedyrer, først under supervisjon og etter hvert selvstendig
 • Det er sentralt å utvikle god preoperativ vurderingsevne og forståelse
 • Internundervisning vil bli gitt
 • Visittgang på sengepost
 • Vaktarbeid i etablert vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ikke kommer fra et skandinavisk land må kompetanse på nivå C1 Bergenstesten dokumenteres
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha fullført og ha godkjent LIS1 tjeneste

Personlige egenskaper

 • Du er god til å samarbeide i team med ulike kollegaer og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og alle samarbeidende instanser
 • Du må være løsningsorientert og fleksibel
 • Du må like å jobbe i en hektisk arbeidshverdag
 • Du er høflig, vennlig og vil bidra til kollegial trivsel i arbeidsmiljøet
 • Du er lærevillig og nysgjerrig på det kirurgiske fagområdet

Vi tilbyr

 • Et spennende fagområde med svært dyktige og motiverte kollegaer
 • Et godt organisert spesialiseringsløp med veiledning og supervisjon
 • Du får bidra til god pasientbehandling i en moderne klinikk opptatt av evidensbasert forskning 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode forsikringsordninger i KLP herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Klinikksjef Kirurgisk klinikk
Telefon: 72828024
Navn: Rimantas Rukas
Tittel: Seksjonsoverlege kirurgisk avdeling Orkdal
Telefon: 47408945
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital HF, Øya og Orkdal
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger
Søk på stillingen