Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Klinikk for bildediagnostikk har 4 ledige overlegestillinger innen ulike fagseksjoner, p.t.kreft-, uro-, gastro- og mammo-radiologi. Ved en eventuell intern rokkering, kan det bli ledig stilling innen et annet fagfelt. Bemerk gjerne i søknaden om det er annet fagområde du har interesse for. Tiltredelse etter avtale.

Klinikk for bildediagnostikk består av 5 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, spesialistutdanningen inne radiologi, radiografi, nukleærmedisin og medisinskfysikk og avdeling for forskning og undervisning.

Klinikken har en stor og moderne utstyrspark. Vi har 6 MR-maskiner, 6 CT-maskiner, 7ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiskelaber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert PET- CT og Norges første PET-MR. Vi installerte egen syklotron i 2018. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS og Radient RIS. Klinikken har i dag 63 overlegestillinger og 21Lis-stillinger.

Klinikk for bildediagnostikk har virksomhet ved St Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros, Oppdal og Fosen. Det er etablert en felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag med samarbeid på administrativt nivå, mellom St.Olav, Levanger og Namsos. Utlyste stillinger er på avdeling for Radiologi St.Olav.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide som radiolog i klinikken, innen ulike fagseksjoner, som nevnt i innledende tekst.
 • Det forventes interesse for hele fagfeltet.
 • Pasientkontakt må påregnes, de fleste fagseksjonen har noe perkutane intervensjoner og annet lab-arbeid med ulike modaliteter.
 • Samarbeid med klinikere og deltagelse i tverrfaglige møter.
 • Deltagelse i vakt-ordning kan påregnes, for tiden gjelder dette 22-delt generell bakvakt, 10-delt MR-vakt eller 6-delt intervensjonsvakt.
 • Radiologen kan pålegges undervisning og veiledning av studenter og spesialistkandidater.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen gjelder at man kan omdisponeres til andre seksjoner dersom avdelingssjefen finner behov for det.
 • Erfaring fra forskning kan tillegges vekt.
 • Krav om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vektlegges.
 • Må beherske norsk eller nordisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsmund Straum
Tittel: Avdelingssjef - lege
Telefon: 40241235
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate
7030 Trondheim
Søk på stillingen