Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinskfaglig virksomhet består av avdelingene Smittevernkontoret, Samfunnsmedisinsk avdeling og Avdeling kommunale allmennleger og spesialistutdanning. Sistnevnte dekker legetjenester i fengsel, migra, helsestasjon, rusakutt, og ved kommunens sykehjem og helsehus. Drammen kommune søker nå flere sommervikarer for sykehjemslegene.

Det er ansatt 25 leger i Drammen kommune, hvorav 13 er sykehjemsleger i 100% stilling som dekker 11 sykehjem og 2 helsehus. Sykehjemmene har primært langtidsplasser, mens helsehusene har korttidsplasser, KAD, rehab og lindrende plasser. Vi har et kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær.

Arbeidstiden er 08:00-15:30 med kjernetid 09:00-15:00. Det er ingen jobb på kveld eller helg.

Vi har fellesundervisning en time hver onsdag ettermiddag der det også er mulighet for å ta opp vanskelige kasus. I tillegg er det svært lav terskel for å ringe en av de andre sykehjemslegene for å diskutere dersom man har behov for det.

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Søknadsfrist er 01.03.23, men søknader vurderes fortløpende.
 
Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølgning av pasienter, samt kommunikasjon inn mot pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
 
Kvalifikasjoner
 • Det er ikke krav om fullført LIS1, men det er et krav at man har fullført medisinstudiet før man starter som sommervikar.
 • Opptatt av og en bidragsyter for et godt tverrfaglig samarbeid
 • Er opptatt av å yte en best mulig legetjeneste
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Dokumentasjon vedlegges søknaden
 • I utgangspunktet er det ønskelig at man kan jobbe i 8 uker (uke 25-32), men et par av vikarene kan også jobbe noe mindre enn dette. Vennligst opplys i søknaden når du kan jobbe. Det kan også være mulig å starte tidligere enn uke 25.
 • Det er også ønskelig at søkeren disponerer bil, men det er ikke et krav. Vennligst opplys om dette i søknaden også.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for sykehjemsmedisin
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert 
 • Fleksibel
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil  
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 
Vi tilbyr
 • Vikaren vil få 1 ukes opplæring.
 • Ansvar og mulighet for egenutvikling
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som ser viktigheten av å dele kunnskap
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Moen, Synne Helland
Tittel: Fagkoordinerende lege
Telefon: 41 50 45 30
Søknad
Søknad merkes: 4604188096
Arbeidssted
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN
Søk på stillingen