Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Velkommen til flotte Harstad!

Flere overleger gir ledige faste stillinger som lege i spesialisering. Det er nå mulig å søke på fast stilling for lege i spesialisering i indremedisin, alternativt andre indremedisinske spesialiteter ved Medisinsk avdeling UNN Harstad. Tiltredelse etter avtale. Dette er stillingen for deg som liker å jobbe i et pulserende arbeidsmiljø og som ønsker å bidra i den spennende jobben det er å utvikle avdelingen til den beste for våre pasienter.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) inkluderer sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. UNN Harstad har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere, hvorav ca 25000 er hjemmehørende i Harstad kommune. Det er mulig å gjennomføre hele spesialiseringen i indremedisin ved Medisinsk avdeling og store deler av spesialiseringen innen geriatri, lunge, fordøyelse, blod, akutt- og mottaksmedisin og hjerte. Vi har etablerte utdanningsløp med rotasjon til UNN Tromsø. Vi søker personer som kan bli våre fremtidige overleger. Søkere med et ønske om å bosette seg i Harstad er særlig velkommen til å søke. 

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har en seksjon for sengepost med 32 senger fordelt på to sengeposter som dekker alle de indremedisinske tilstander inkludert barn, 3 senger i egen palliativ enhet, samt betjener medisinske overvåknings- og intensivpasienter ved sykehusets intensivavdeling. Videre har avdelingen en seksjon for dagbehandling bestående av dialyseenhet med 14 dialyseplasser og dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling. Seksjon for poliklinikk har generell indremedisinsk poliklinikk inkludert hjerte- og lungesykdommer samt en skopienhet. Avdelingen har eget senter for forskning med flere stipendiater og pågående nasjonale studier. Avdelingen legger til rette for å forske kombinert med, eller i perioder mellom, klinisk arbeid. I seksjon for leger er det ansatt  leger 35 leger. LIS2 går per i dag en 10-delt vaktordning med en uke avspasering per 10 uke.

Medisinsk avdeling jobber etter mikroteammodellen, hvor teamene er organisert rundt de forskjellige spesialitetene. Teamene er tverrfaglige, hvor kompetanse i alle ledd etterstrebes. Avdelingen har blant annet spesialsykepleiere innen mer enn 10 forskjellige fagfelt.

Se også utdanningsplaner i UNN.

Arbeidssted fase 1 - spesialistutdanningen ved UNN

Arbeidssted fase 2 - ved fullført spesialisering vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold godkjent spesialitet ved UNN Harstad

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Faglig ansvar i samarbeid med overlege
 • Delta aktivt i avdelingens kvalitetsforbedrende arbeid
 • Deltagelse i vaktordning
 • Supervisering av LIS1-leger
 • Delta aktivt i fagutviklingen i hele avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Kunnskapsinteressert
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Ydmyk og lydhør for tilbakemeldinger
 • Liker tempoveksling i arbeidsoppgaver
 • God på prioritering
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig og miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, vi ønsker å skape gode arbeidsteam

Vi tilbyr

 • Muligheten til å ta hele spesialistutdanningen innen flere indremedisinske fagfelt med god progresjon. Vi prioriterer fordypningsdager, kurs og har rotasjonsplan lagt frem i tid
 • Muligheten til å ta store deler av læringsmålene i de øvrige indremedisinske spesialiteter og tilrettelegging for de øvrige læringsmål til ferdig spesialist
 • Supervisjon av faste overleger med lang erfaring 
 • Stor bredde i arbeidsoppgaver 
 • Din stemme er betydningsfull, vi har faste møter for dialog
 • Fremtidige forskningsmuligheter
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt rekrutteringstillegg
 • En region med store muligheter for kultur og friluftsliv
 • Bedriftsidrettslag og revy
 • Hjelp med å skaffe bolig ved behov
 • Nord-norsk kultur med god humor og godt humør

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Siv Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77015231
E-post: siv.jorunn.olsen@unn.no
Navn: Thor-Martin Strand
Tittel: Tillitsvalgt
Telefon: 77015238
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavsgate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen