Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Eik legekontor: 2 ledige fastlegehjemler.
Eik legekontoret ligger sentralt på Eik, et tettsted om lag to km fra sykehuset og Tønsberg sentrum. Kontoret er godt etablert og organisert som et selskap med delt ansvar (DA). Her jobber det i tillegg 3 dyktige helsesekretærer som kjenner pasientlisten og rutinene ved legekontoret godt.
Listestørrelsene er 1150 og 1050 pasienter.
Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt, med relativt lav vaktbelastning og gode muligheter for ekstravakter eller bytte av vakter. Kontoret er velutstyrt, og har egen parkering.
Eik legekontor
 • 3-legekontor, organisert som DA
 • 4 dagers kurative uke. Ikke tilpliktet kommunal bistilling
 • 3 dyktige, stabile og godt kjente sekretærer
 • Listestørrelser på ledig hjemler er 1150 og 1050
 • CGM Allmenn, egen server. Aldri nedetid, fungerer utmerket
 • Velutstyrt; Typanometri, audiometri, polaroid dermatoskopi, øyetrykk samt annet
 • vanlig utstyr
 • Egen parkering
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt med relativt lav vaktbelastning.
Ledig vikariat som fastlege ved Re legegruppe i Tønsberg
Re legekontor har ledig vikariater fra 30.01.2023 og opptil 2 år.
Re legegruppe ligger sentralt til på Revtal i koselige omgivelser og nær sentrum.
Nå trenger Re legegruppe en engasjert fastlegevikar som trives med å jobbe i et kontorfellesskap med andre.
Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling.
 Re legekontor:
 • 4 fastleger samt LIS1-lege
 • 4 dyktige og godt kjente helsesekretærer
 • 3 kurative dager
 • Listestørrelse 600 pasienter
 • Godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium
 • Arbeidsmiljøet ved legekontoret beskrives som svært godt
 • Pridok journalsystem
 • Confrere videokonsultasjoner gir mulighet for hjemmekontorløsning.
 • Godt etablerte rutiner med et fungerende kvalitetssikringssystem.
Vi har også ledige 0-hjemler og muligheter for vikariater som fastlege i kommunen.
Ta kontakt dersom du er interessert i dette.
For alle stillinger gjelder følgende:
Vi ønsker deg som:
 • er under spesialisering, spesialist i allmennmedisin eller annen spesialitet.
 • har Norsk autorisasjon
 • har god kjennskap til norsk helsevesen
 • har gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt
 • personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling
 • God muntlig og skriftlig kunnskap i norsk
 • Politiattest
 • dersom du er LIS 1 venter søk gjerne så tar vi en prat
Tønsberg kommune er opptatt av å gi nye fastleger en best mulig start.

Vi tilbyr:
 • Vi har muligheter for vikariat med evt fastlønn dersom det er ønskelig
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med ALIS-tilskudd
 • Liten grad av tilplikting til kommunale oppgaver.
 • Stillingen innbefatter deltagelse ved Tønsberg regionen legevakt som har lav
 • vaktbelastning og stor grad av fleksibilitet
 • Veiledning og oppfølging ved oppstart
 • Opplæring i drift av næring
 • Mulighet for fastlønn
 • Råd og veiledning i forhold til drift / taksting
 • Listelengde kan diskuteres
 • Kompensasjon ved fravær på grunn av sykt barn. Betalt fravær for sykt barn,
 • kr 10 907 per fraværsdag. Inntil 10/20 dager per år.
 • Økt tilskudd på 70 kr pr pasienter opptil 1000 pasienter
 • Etableringstilskudd til nye fastleger. Tilskuddet er for 0-hjemler kr 150 000 og
 • kr 300 000 for eksisterende hjemler
 • Kurskostnader. Dekke utgifter til kurs i ALIS- stilling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Tiltredelse 30.01.2023 eller etter avtale
Søknadsfrist: fortløpende

Stillingskode:
Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Ann-Magritt Wang Austad
Telefon: +47 41424147
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 1c
3110 TØNSBERG