Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
60% stilling som sykehjemslege ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) – eventuelt vikariat i inntil ett år for søkere uten LIS1

Vi ønsker en engasjert og trygg lege som har motivasjon og interesse for sykehjemsmedisin, og som ønsker å bidra til at vi videreutvikler gode pasientforløp og interne rutiner. Stillingen er faglig utfordrende og har interessante oppgaver, og den er ledig omgående.

Det vil være fleksibel arbeidstid slik at tilstedetid og rådgivning kan tilpasses i forhold til behovet for oppmøte ved institusjonen og mulighet for digital samhandling.

Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter i henhold til kommunens rutiner
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Ha en aktiv og ledende rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervisning
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle rutiner og aktivt delta i bruken av ny teknologi

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Det kreves dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, og/eller erfaring fra eldremedisin
Personlig egenskaper:
 • Interesse og motivasjon for sykehjemsmedisin/geriatri
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har helhetsperspektiv
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:
 • Tilrettelegging for subspesialisering i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • For LIS legges til rette for spesialiseringsløp mot allmennmedisin, inklusive permisjon til åpen uselektert praksis og sykehustjeneste dersom du trenger det
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En organisasjon i utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Pensjonsordning gjennom KLP
For søkere til vikariat som ikke har gjennomført LIS1 kan det vurderes tilsetting i større stillingsstørrelse.
Originalattester og autorisasjon bes tatt med til eventuelt intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Jevnaker kommune
Institusjon
Kontaktpersoner
Navn: Marthe Bergli
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 917 36 346
E-post: marthe.bergli@jevnaker.kommune.no
Navn: Heidi Lafton
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 477 10 693
E-post: hlaf@jevnaker.kommune.no
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Ole B. Bergersvei 1
3520 JEVNAKER
Søk på stillingen