Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ser du etter et meningsfullt og variert arbeid i et engasjerende fag- og arbeidsmiljø?
Da er du kanskje den vi leter etter.
 
Enhet for sikkerhetspsykiatri har 10 plasser og vi har nå ledig fast 100% st. som overlege i psykiatri. Vi tar imot pasienter med alvorlig psykiske lidelser kombinert med voldsproblematikk, og pasienter med særreaksjon på dom til overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven §62 ut fra en samlet klinisk vurdering.
 
Mars 2023 flytter vi inn i Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) på Eg; se video her - et moderne sykehus som legger godt til rette for behandling og et sterkt faglig miljø blant ansatte. Her vil det være til sammen åtte enheter, hvor syv er for voksne og èn for barn og unge. Behandlere vil være knyttet til stort fellesareal i 2. etg med mulighet for tett samarbeid.
 
Vi legger til rette for kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning. Som en del av SIFER har vi regionale møtepunkter med andre sikkerhetsenheter. 
 
Som nyansatt får du god opplæring, introduksjonskurs og tett oppfølging.
 
Vi håper å høre fra deg.

Ønsker du å bli bedre kjent med vår landsdel kan du lese mer om Sørlandet her og den flotte sørlandsbyen Kristiansand kan du lese mer om her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Vurdere, utrede og behandle
 • Bistå kollegaer med medisinskfaglig vurdering ved behov
 • Bidra til fagutvikling og til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Overlege i psykiatri med relevant klinisk erfaring innen fagfeltet
 • Interesse for pasientgruppen og avdelingens fagområder
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer
Personlige egenskaper
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Faglig nysgjerrig og gode faglige kunnskaper
 • Motivert for å utvikle egen kompetanse, i samsvar med avdelingens behov
 • Strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Arbeid i et spennende fagfelt med dyktige kolleger i en utviklingsorientert organisasjon
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Et sosialt inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Videreutdanning innen voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (VIVO)
 • Mulighet for C-kurs i rettspsykiatri
Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Vi utvikler sammen en arbeidsplass vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt.  Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning, og det er gode muligheter for faglig oppdatering. Vi har et bredt tilbud med trening for ansatte. Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Rune Peersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 07 42 09
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image