Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om legepraksisen og legesenteret
Nåværende hjemmelshaver går av med pensjon etter å ha drevet denne legepraksisen siden 1989. Listelengden er 1010 pasienter. Hjemmelen er lokalisert ved Varna legesenter DA, som er et veletablert legesenter (fra 1993) med 4 fastleger og 2 ALIS-leger. Senteret har nye, meget romslige og funksjonelle lokaler. Det er et velutstyrt legesenter, inkludert  2 ultralydapparat, EKG, spirometri, utstyr til gynekologi og småkirurgi. Vi har Pridok journalsystem og Medipay betalingssystem.  Flinke, stabile medarbeidere og meget godt kollegialt miljø. Den som tilsettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Hva kan Moss kommune tilby deg som vil bli fastlege?
Moss kommune tilbyr deg etableringstilskudd på kr. 300 000, mot en bindingstid på 3 år. Dette kommer i tillegg til ALIS-tilskudd på inntil kr. 300 000 per år til kurs mv. (for ikke-spesialister).

Kvalifikasjoner 
Du må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt. 

Andre opplysninger 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse. Fastleger plikter å delta i felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss.
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Gjølstad
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 977 33 957
E-post: bengjoe@online.no
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege, fung. leder for fastlegeordningen
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Varna legesenter
Midtveien 1a
1526 MOSS
Søk på stillingen