Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 800
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
På grunn av svangerskapspermisjon søkes vikar. Oppsatt snarest 50-100% med overgang til 100% fra juni 23-juni 24.

Moland legesenter er et veldrevet legesenter med totalt 3 leger (2 spesialister og 1 ALIS) og dyktige sekretærer på lab og i ekspedisjon.

Fine lyse lokaler. Eget kontor med GU-benk. Velutstyrt lab med 2 24-t BT apparat, spirometri, EKG og mulighet for ultralyd. Egen skiftestue.

Listestørrelse på 800 pasienter, 4 kurative dager og 1 kontordag. Listen er godt ivaretatt. Pasientpopulasjon, journal og drift bærer preg av oversikt og kontinuitet. Gode inntjeningsmuligheter og gode betingelser. Ingen kommunal bistilling eller deltagelse i legevakt per dags dato, men dersom ønskelig kan en nok jobbe legevakt.

Krav til søker: det kreves norsk autorisasjon, gode norskkunnskaper og kjennskap til norsk helsevesen. Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig, personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ta kontakt snarest! E-post: Ida.k.harnes@gmail.com eller ring 95139610
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ida Karin Tingstveit
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 95139610
E-post: ida_1881@hotmail.com
Arbeidssted
Moland legesenter
Kystveien 690
4815 SALTRØD