Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim.

Ved Lade legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. mai 2023. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1000 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.

Lade legesenter har utvidet og totalrenovert sine lokaler beliggende på attraktive City Lade, sentralt i Trondheim. Nye Lade Legesenter har fem lyse og flotte legekontor, samt alle nødvendige tilhørende rom i moderne og funksjonell stil.

Lade legesenter ble opprinnelig grunnlagt i 1979. Det er et veldrevet og velutrustet legesenter som har fem leger og fire dyktige legesekretærer. Lade har til sammen ca. 5600 listepasienter. Legesenteret har gode rutiner for taking av blodprøver, EKG, og spirometri, samt god erfaring med småkirurgi, gynekologiske undersøkelser og prosedyrer.

Journalsystem er Webmed EPJ, knyttet opp til Fürst laboratorietjenester. Legesenteret har elektronisk kommunikasjon med de fleste aktører. Alle leger utfører fysiske og elektroniske konsultasjoner med pasienter og samarbeidspartnere.

Legesenteret legger vekt på å holde seg oppdatert både teknologisk og faglig, og det er godt samarbeid både faglig og sosialt.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen 1. mai 2023. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Tomas Berg på mobil 975 95 793 eller Kjersti Strømmen på mobil 938 03 338.

Du kan lese mer om fastlegeordningen på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. 
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av hjemmel.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Arbeidssted
Haakon VIIs gate 9
7041 TRONDHEIM
Søk på stillingen