Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye fastlege i Tromsø?

For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune bl.a. økt basistilskudd, etableringstilskudd på kr. 150 000,- til oppkjøp av nyopprettet hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS avtale med utdanningstilskudd.

Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og ett kommunalt legekontor med til sammen 83 fastleger.

Kommunen skal opprette 1 ny selvstendig næringsdrivende fastlegehjemmel ved Kroken legekontor som er et av våre private legekontor. 

Kroken legekontor er en 5-legers praksis, og med denne nyopprettede hjemmelen vil det bli en 6-legers praksis. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden fire helsesekretærer. Journalsystemet er CGM Journal. 

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes kommunal deltidsstilling på inntil 7.5 timer pr. uke. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Hjemmelsinnehaver til den nyopprettede fastlegehjemmelen gjør avtale med Kroken legekontor i forbindelse med eventuell mulighet for å kjøpe seg inn i legekontorets etablerte kontorfellesskap. Oppstart etter avtale.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis. 
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 
Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 150 000,- til oppkjøp av nyopprettet fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. 
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap med flere spesialister i allmennmedisin.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.  
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppgitt legekontor/kontaktpersoner for flere opplysninger.   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 92819494
Navn: Kroken legekontor
Tittel: Ann-Trude Notø, Fastlege
Telefon: 97537465
E-post: anntrudenoto@yahoo.no
Arbeidssted
Kroken legekontor AS
B A Løvolds veg 12
9022 KROKELVDALEN
Søk på stillingen