Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og består av 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling samt en egen legeavdeling. Laboratorium, aktiv omsorg, dagsenter, institusjonskjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av helsehuset.
Legeavdelingen har pr. i dag 7,0 legestillinger med ansvar for det regionale intermediærtilbudet og de kommunale øyeblikkelig hjelp-plassene (KAD), samt ordinære korttids - og langtidstilbud på Helsehuset, bokollektivene og HDO i kommunen. Legene roterer mellom de ulike avdelingene. Det er etablert et regionalt sykehjemslegeforum for sykehjemslegene i de samarbeidene kommunene med ukentlig felles arena for internundervisning.

Vi søker etter sykehjemslege i 100% i fast stilling. Vi har mulighet for ALIS forløp med veileder. Vi har også ledig vikariat med oppstart snarest. Oppfordrer ferdige spesialister og ALIS til å søke. Medisinstudenter med lisens og turnus-ventere kan også komme i betraktning. Skulle det oppstå annen ledighet i avdelingen vil kvalifiserte søkere kunne komme i betraktning.

Ifølge offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i så fall bli orientert om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilbud om stilling kreves fremlagt politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. 

Arbeidsoppgaver
 • Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved Helsehuset, bokollektivene og KAD.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Deltagelse i regional sykehjemslegevaktordning
 • Samhandling med eksterne aktører.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, ønskelig med spesialist kompetanse              Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse.
 • Kompetanse og interesse for sykehjemsmedisin
 • Tidligere arbeidserfaring innen sykehjemsmedisin er en fordel

Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges
 • Ønskelig at du disponerer bil

Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Godt læringsutbytte.
 • Et robust faglig miljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin.
 • Selvstendig arbeidsform kombinert med supervisjon og veiledning. 
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Vi kan være behjelpelige med å skaffe bolig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Marie Røgler
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 94794697
E-post: aase.marie.rogler@lillehammer.kommune.no
Navn: Mona Christine Knudsen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 95283063
Arbeidssted
Gudbrandsdalsvegen 235
2619 LILLEHAMMER