Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, 3 poliklinikker, 1 ambulant enhet og 1 forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Vi har ledig 100% fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin ved LAR i Agder.

LAR sørger for tjenester til befolkningen i hele Agder. Enheten har tilholdssted ved sykehuset i Arendal, med nærhet til psykiatri og somatikk, og i Kristiansand er poliklinikken plassert i nærheten av hovedadministrasjonen og flere døgnenheter. Enheten har ca. 20 årsverk, og behandlerteamet består av legespesialister, psykologspesialister, leger i spesialisering og ansatte med høyskoleutdanning. 

LAR-behandling er substitusjonsbehandling av opioidavhengige, der rehabilitering er en viktig del av behandlingen. Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjeneste. Vår behandlingstilnærming er tverrfaglig med samtidig fokus på pasientens ressurser og utfordringer.
LAR er et viktig fagområde, som i tillegg til å heve livskvaliteten for den enkelte pasient også bidrar til å forebygge overdoser og dødsfall. 

Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA er en fremoverlent avdeling som har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO og BAR (Bergen Addiction Research) hvor vi deltar i studier. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet.

Les mer om Sørlandet her og våre to flotte byer Kristiansand her og Arendal her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter som innlemmes i LAR, jf. nasjonale pasientforløp, i samarbeid med tverrfaglig team (TSB).
 • Arbeide i tråd med nasjonale føringer og lovverk.
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere.
 • Veiledning av personal, herunder LIS veiledning.
 • LAR er medisinsk rettet og hovedtyngden av arbeidet for lege vil være vurdering av medikamentelle tiltak. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt annen relevant spesialitet. Hvis ønskelig kan det legges til rette for spesialiseringsløp innen rus- og avhengighetsmedisin.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk.
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet.
 • Ønskelig med  kjennskap til IT-systemet DIPS.
 • Førerkort klasse B.        

Personlige egenskaper

Du må være en engasjert overlege som har interesse for rusfaget, og som ønsker å utvikle faget sammen med oss til beste for pasientene. Du må være strukturert, ansvarsfull og være opptatt av kvalitet, dialog og samarbeid ekstern og intern.

Vi tilbyr

 • Deltakelse i nasjonalt og spennende nettverk på TSB nivå, også i eget nettverk for LAR leger.
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Flere av legene våre har dobbeltspesialiteter.
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • Spennende og varierte oppgaver. Vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk.
 • ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • Pr. tid ingen vaktbelastning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Sørsvann
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 950 53 797
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 38 13 26 10
Navn: Terje Houeland
Tittel: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 950 12 601
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand/Arendal
Bispegra 50
4632 Kristiansand S
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image