Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver:
Uselektert kurativ allmennlege virksomheit. Listelengda er 1300 pasientar.
Innehavar av heimel pliktar å delta i kommunal legevakt på dagtid, for tida ein dag i veka på Valestrand legekontor.
Ingen kommunal bistilling.

Kompetanse:
·         Norsk autorisasjon - HPR-nr må opplysast i søknaden
·         Godkjent LIS1 teneste eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
·         Spesialist i allmennmedisin, eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
·         Erfaring frå allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
·         God norsk munnleg og skriftleg førestellingsevne. Dersom ein er i tvil om søkjarar har  naudsynte norskkunnskapar, skal vedkommande kunne dokumentera sin kunnskap ved gjennomført språktest C1 før evt. tilsetting.
·         Gyldig førarkort.
 
Det er ønskeleg med erfaring frå allmennmedisin og privat praksis, og administrativt arbeid knytt til privat drift av legekontor.
 
Personlege eigenskapar:
·         Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
·         Evne til å arbeide sjølvstendig, målretta og strukturert.
·         Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbetring innan området.
·         Løysningsorientert.
·         Personlege eigenskapar for å fungere godt i heimelen vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr:
·         Jamlege allmennlegemøter med dei andre fastlegane
·         Samarbeidsutval med kommuneoverlege og kommuneleiing
·         Dyktige og erfarne kollegaer ved kontoret
·         Korte tenestelinjer i den kommunale helse- og omsorgstenesta
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Osterøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Sørtveit
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97000226
E-post: anita.sortveit@osteroy.kommune.no
Navn: Kristin Ruud Myking
Tittel: Kons. kommunalsjef Helse, omsorg og sosial
Telefon: 99010087
E-post: kristin.ruud.myking@osteroy.kommune.no
Arbeidssted
Valestrand legekontor DA
Reigstadvegen 1
Søk på stillingen