Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus. Vi har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. ARA består av 4 døgnseksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. Avdelingen har opprettet en egen poliklinikk som er ansvarlige for inntaksarbeidet og LAR. 

ARA Bærum har 13 avgiftningsplasser som benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra akuttpsykiatrisk avdeling og somatikken. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. 

ARA Bærum er tverrfaglig bemannet med psykiater, 2 LIS, 2 psykologspesialiststillinger, vernepleiere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi søker en engasjert overlege -100 % stilling hos oss på ARA Bærum. Stillingen er i dag en dagstilling med arbeidstid fra 08.00 - 16.00 uten vaktbelastning.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i seksjonens tverrfaglige team.
 • Mottak av pasienter.
 • Somatiske vurderinger.
 • Kartlegging og vurdering av ruslidelse, psykisk lidelse, utviklingsforstyrrelser, kognitiv funksjon og generelt funksjonsnivå.
 • Gi veiledning og støtte til LIS.
 • Være en sentral aktør i arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av vårt behandlingstilbud.
 • Gi faglig støtte/veiledning/undervisning til personal og pasienter.
 • Rådgivende funksjon for seksjonsleder.     

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin - eventuelt andre spesialiteter. 
 • Det er ønskelig med bred klinisk erfaring fra rus og psykiatri.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Grunnleggende IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Ha et ønske om å utvikle rusmedisinfaget, med fokus på pasientene.
 • Tenke helhetlig, være faglig oppdatert.
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvilje og ha arbeidskapasitet.
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team.
 • Trives med høyt arbeidstempo.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog.
 • Faglig utfordrende oppgaver.
 • Gode fagutviklingsmuligheter.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene overenskomst.
 • Sentralt beliggende på Bærum sykehus.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Erling Christen Bakken
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 970 422 88
Navn: Elisabeth Tande
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 949 84 033
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA Seksjon for avgiftning, Bærum
Sykehusveien 40
1346 Gjettum
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image