Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Haugaland DPS sitt opptaksområde er Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord, Karmøy, Etne, Sauda og Suldal. Befolkningsgrunnlaget er omlag 90 000 vaksne innbyggjarar.

Haugaland DPS har lokaler sentralt i Haugesund og på Karmøy. Vi gir eit breidt behandlingstilbod som favnar rusbehandling (TSB) i poliklinikk og døgn, allmennpsykiatriske poliklinikkar, ACT og psykose-team, akutt ambulant team (AAT) samt ulike døgnbehandlingstilbod innan psykisk helsevern.
Haugaland DPS har eit robust fagmiljø med overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, legar og psykologar under spesialisering, samt høgskuleutdanna med vidareutdanning.

DPSet  er i ein spennande fase hvor vi vidareutviklar behandlingtilbod både i poliklinikk og døgnbehandling. Vi har nå ledig stilling på Allmenn døgnavdeling med unik mogligheit til å bidra i fagutviklinga.

 Intervju kan bli gjennomført fortløpande i utlysningsperioden. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar
 • Tverrfagleg klinisk arbeid i team
 • Rettleiing og internundervisning 
 • Deltaking i felles bakvaktsordning med Haugesund sjukehus og Karmøy DPS
 • Deltaking i samhandling med pårørande og kommunehelsetenestene 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialisering i psykiatri
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Vere ein god teamarbeidar
 • Må trivast i eit aktivt miljø med varierte utfordingar
 • Gode samarbeidsegenskaper 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Kompetanseutvikling og vidareutdanning 
 • Moglegheit for deltaking i prosjekt og kvalitetsutvikling 
 • Sterkt fagleg fellesskap med godt arbeidsmiljø
 •  For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkar gi til kjenne dette i søknaden

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Endre Bøe Blindheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 95244057
Navn: Ingrid Camilla Aasbøe Heggland
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 95767168
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Haugaland DPS, Helse Fonna HF
Floravegen 75
5504 Haugesund
Søk på stillingen