Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter ny kollega til 0- hjemmel ved Medisinsk Senter Fornebu, som er et veldrevet legekontor med 6 fastleger, hvorav den ene legen har en permanent deleliste. 

Kontoret ligger i tilknytning til kjøpesenteret Fornebu S, i helsefløyen bygg C med SATS treningssenter i første etasje samt tannlege, fysioterapeut og legekontor i andre etasje. Kontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige fastleger samt flinke, stabile og erfarne helsesekretærer. Lokalene er fra 2016 og er lyse og romslige. En fysioterapeut med offentlig avtale er tilknyttet legesenteret.

Vi har et godt laboratorium med alt utstyr som forventes i en moderne allmennpraksis. Eget behandlingsrom, samt eget rom til kirurgi med diatermi og avtrekk. Vi benytter CGM-journalsystem og legger stor vekt på digitale løsninger samt nyvinninger innen pasient kommunikasjon.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmenlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Medisinsk Senter Fornebu
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0- hjemmel
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster (Grunntilskuddet er knyttet til en fastlegeavtale og blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått)
 • Egen veileder med ansvar for LIS3
Gyldig politiattest i hht Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam/Kari Paulsen Tyrihjell
Tittel: Spesialkonsulenter enhet for fastlegeordningen
Telefon: 48259269
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkehelsekontoret
Telefon: 92212036
Arbeidssted
Medisinsk Senter Fornebu
Forneburingen 209
1364 Fornebu
Søk på stillingen