Kort om arbeidsgiver
Lindesnes kommune har for tiden tre (3) ledige fastlegehjemler.  Vi jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste, og ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege i. Kommunen har nettopp vedtatt en ny plan for legetjenester med gode vilkår for fastleger som kan velge mellom næringsdrift eller fast tilsetting som fastlønnet. Utfordringene i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt, og vi kan tilby følgende:
  • Fastlønnsavtaler for leger som ønsker det.
  • Midlertidig kommunalt basistilskudd til selvstendig næringsdrivende fastleger med 50% per pasient opptil 1000 pasienter utover statlig basistilskudd, og dersom staten øker basistilskuddet utover årlig prisvekst, reduseres den kommunale basisfinansieringen tilsvarende.
  • Etableringsstøtte for næringsdrivende fastleger.
  • Kompensasjon av tapt arbeidsinntekt for fravær i forbindelse med egen sykdom/barns sykdom for næringsdrivende fastleger inntil 10 dager per kalenderår.
  • Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger, og kommunen er godkjent utdanningsbedrift i allmennmedisin.
Kommunen har overtatt driften av tre flotte og godt utstyrte legesentre. Ledelse og administrasjon av legesentrene ivaretas av avdelingsleder for legetjenester, som er kommunalt ansatt. De ledige hjemlene er lokalisert til disse sentrene:

1. Halse legesenter, ledig fastlegehjemmel med listetak på 1000 pasienter
Halse legesenter er lokalisert sentralt i Mandal sentrum, i samme bygg som Lindesnes legevakt. Halse legesenter har seks fastlegehjemler og stabile og dyktige helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Allmenn journalsystem.

2. Vigeland legesenter, ledig fastlegehjemmel med listetak på 800 pasienter
Vigeland legesenter ligger sentralt på Vigeland, ca. 15 minutter kjørevei fra Mandal by og under 1 times kjørevei fra Kristiansand og Flekkefjord. Legesenteret har fem fastlegehjemler, en LiS1 (turnuslege), hudlege en dag i uka, og stabile og dyktige helsesekretærer. Legesenteret bruker lnfodoc Sky journalsystem.

3. Øvrebyen legesenter, ledig fastlegehjemmel med listetak på 1150 pasienter
Øvrebyen legesenter er lokalisert til byens handlesenter, Alti. Legesenteret har tre fastlegehjemler, en LIS1 (turnuslege) og stabile og dyktige sykepleiere og helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Allmenn journalsystem.
Tiltredelse/oppstart etter avtale for alle ledige hjemlene.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Lindesnes kommune - legetjenester
Kontaktperson
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Vigeland, Halse eller Øvrebyen legesenter
Rådhusveien 12
4520 Lindesnes
Søk på stillingen