Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Senjalegen Silsand legekontor
 
Legehjemmelen er samlokalisert på Silsand, i gruppepraksis med 7 fastleger og 2 LIS1 leger.
 
Legene ved Senjalegen Silsand legekontor har fastlønn og dekker utekontorene Sifjord, Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet legekontor. 
Ledig fastlegehjemmel er tilknyttet utekontor ved Sifjord legekontor.
 
I ledig fastlege stilling inngår:
 • Listestørrelse etter avtale, per tid 650
 • Allmennlegeoppgaver tilknyttet sykehjem og helsestasjon i Sifjord
 • 4 ukedager ved hovedkontoret ved Silsand legekontor og 1 utekontordag ved Sifjord legekontor med både kommunale oppgaver og pasientarbeid.
 • Transport t/r utekontor er en del av arbeidstiden og kommunale biler benyttes.
Betingelser for fastlege stilling:
 
Vi tilbyr:
 • En herlig sammenblanding av variasjon i hverdagen med mulighet for å være fastlege med stor “F” - På Silsand kan man praktisere alle deler av det allmennmedisinske faget!  
 • Arbeidstid fra 0800-1530 med avsatt tid til administrasjonsarbeid i arbeidstiden
 • Legevakt etter egen turnus med lav vaktbelastning per tid 25 delt. 
 • CGM journalsystem med svært god IT kompetanse i kontoret, samt kommunal mulighet for hjemmekontorløsning.
 • Et godt utstyrt legekontor med blant annet flere ultralydapparat (håndholdt og stasjonært), 24 timers BT, Holter, spirometri, icare, rektoskop det meste utstyr innen småkirurgi med mer.
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø, med flere fast ansatte humørspredere.
 • Kompetanseutvikling med blant annet fast avsatt tid til smågruppevirksomhet ukentlig, samt tilrettelegging for deltakelse på kurs med lønn 3 uker/år.
 • Strukturert utdanningsløp med gode veiledere for LIS3 leger
 • I tillegg til meget god fastlønn tilkommer 20 % bonus av refusjoner og egenandeler samt funksjonstillegg for utekontor.
 • Gode pensjonsordninger i KLP  
Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift  
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Generelle data kunnskaper
 
Personlige egenskaper
 • Respektfull og ansvarlig
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Jobbe strukturert og målrettet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B
Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.
Det kreves politiattest ved tilsendinger.
 
Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Virksomhetsleder DMS/Senjalegen Evy Nordby tlf: 48 17 39 16.
Epost: evy.nordby@senja.kommune.no
  
Avdelingsleder Senjalegen Silsand legekontor: Trine Rydningen tlf. 41 24 56 06 epost:
trine.sorensen.rydningen@senja.kommune.no
 
Medisinskfaglig lege Senjalegen Silsand legekontor: Geir Olav Knutsen. Tlf: 90 77 92 06 send sms så ringer legen tilbake. Epost: geir.knutsen@senja.kommune.no
 
For mere informasjon se www.senjalengen.no
 
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Senja kommune
Silsand/Sifjord legekontor
Kontaktperson
Navn: Evy Nordby
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 481 73 916
E-post: evy.nordby@senja.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senjalegen Silsand
Laukhellaveien 103
9303 SILSAND
Søk på stillingen