Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som fastlege i Bydel Frogner i Oslo kommune?

Colosseumklinikken Allmennseksjonen AS er et veldrevet legekontor med to erfarne fastleger, en nyopprettet 0-hjemmel og god sekretærdekning. Colosseumklinikken Allmennseksjonen AS har godt arbeidsmiljø og legger stor vekt på utdanningsmuligheter for yngre leger og studenter. De er blant annet praksissted for UiO medisinstudenter og sykepleierstudenter. Colosseumklinikken holder til i Sørkedalsveien 10C.

Vi søker allmennpraktikere som har påbegynt spesialisering. Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid tilkommer i henhold til avtaleverket. Tiltredelse snarest etter avtale.
 
Tidligere hjemmelsinnehaver har fratrådt og hjemmelen er p.t. en «liste uten lege» som betjenes av vikar fra Colosseumklinikken. Det vil være nødvendig for tiltredende lege å inngå de nødvendige avtaler for å drifte praksisen videre. De økonomiske betingelsene med Colosseumklinikken avtales direkte med legekontoret.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Hjemmelen er tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse, eller legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
 • Hjemmelen har et listetak på 800 pasienter, med muligheter før å øke.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Påbegynt spesialistutdanning i allmennmedisin
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Krav om politiattest
 • Kjennskap til pasientpopulasjon i bydel vil bli vektlagt
 • Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges
 • Erfaring fra legevakt og annet kommunalt arbeid vil bli vektlagt
 • Tre referanser bes oppgitt
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det legges opp til 5 dager kurativ behandling.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Et godt læringsmiljø med mulighet for intern veileder på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • Ferieavvikling i samråd med andre leger ved klinikken
 • CGM journalsystem
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: Tine Ravlo
Tittel: Fung. bydelsoverlege
Telefon: +47 469 11 323
E-post: tine.ravlo@bfr.oslo.kommune.no
Navn: Dr. Lars L. Gullestad
Tittel: Lege ved CKMS
Telefon: 93281218
Arbeidssted
Sørkedalsveien 10C
0369 OSLO
Søk på stillingen