Kort om arbeidsgiver

Vi har en ledig fast stilling som overlege ved Alderspsykiatrisk Avdeling, Behandlerseksjonen, døgnbehandling.

Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av to døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en egen Alderspsykiatrisk poliklinikk. Døgnpostene er ikke-diagnosedifferensierte, og begge er godkjente for behandling av pasienter i behov for tvunget psykisk helsevern. Stillingen vil være tilknyttet felles bakvaktsordning for flere døgnenheter i Divisjon for Psykisk Helsevern.

Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av stor og god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming. Internt jobber vi derfor i team som består av mange ulike yrkesgrupper, og eksternt har vi også tett samarbeid med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester, samt en rekke andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker. Dette gir gode muligheter til faglig fordypning og refleksjon, samt anledning til å gjennomføre helhetlige behandlingsforløp.

Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Avdelingen har aktiv forskningsvirksomhet, og vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i å utvikle det alderspsykiatriske tjenestetilbudet for pasienter i vårt opptaksområde.

Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser.
 • Undervisning og veiledning.
 • Delta i felles bakvaktordning.
 • Delta i felles rutine på alderspsykiatriske døgnposter for vurdering av henvisninger.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, og spesialist i psykiatri.
 • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta faglig ledelse.

Vi tilbyr

 • Et spennende og inspirerende tverrfaglig miljø med gode vekst og fagutviklingsmuligheter.
 • Stillingen innebærer mulighet for deltakelse i ulike forskningsprosjekter i avdelingen.
 • Helseforetaket har meget gode kultur og fritidstilbud.
 • 1 time til trening på arbeidsplassen i arbeidstiden i løpet av uka.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Toan Tri Vo
Tittel: Seksjonsleder, overlege
Telefon: 90513125
E-post: toan.tri.vo@ahus.no
Navn: Liv Toril Rolseth
Tittel: Teamleder, spesialist i klinisk voksenpsykologi
Telefon: 90553832
E-post: liv.toril.rolseth@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Alderspsykiatrisk avdeling, Behandlerseksjonen, døgnbehandling
Brennaveien 18
1481 Hagan
Søk på stillingen