Kort om arbeidsgiver
Det er 2 ledige fastlegehjemler ved Bylegene AS på Jessheim. Listestørrelse henholdsvis 1300 og 1400 pasienter. Bylegene AS er et legesenter med fire fastleger, etablert i 2014. Legesenteret er lokalisert i moderne lokaler sentralt på Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Legesenteret benytter CGM journalsystem.

For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.bylegene.noVi søker også vikar i den ene hjemmelen med tiltredelse snarest.


Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt ved ny og moderne legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges, men for tiden er det ingen kommunale oppgaver lagt til hjemlene.
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet i forhold til å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.

Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale med Ullensaker kommune
  • ALIS-avtale for lege i spesialisering i allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter
Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med de andre legene ved legesenteret, og det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med legene som slutter.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. 
Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen.
Aktuelle søkere innkalles til intervju fortløpende.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerliste,  jf. offentleglova § 25.
Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.
Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Navdeep Saggar
Tittel: Fastlege
Telefon: 482 41 344
E-post: navdeep@bylegene.no
Navn: Laurence Jary-Vattøy
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47695405
E-post: Laurence.Jary-Vattoy3@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Veiberggata 7
2050 JESSHEIM
Søk på stillingen