Kort om arbeidsgiver
 • 3-legekontor, organisert som DA
 • 4 dagers kurative uke. Ikke tilpliktet kommunal bistilling
 • 3 dyktige, stabile og godt kjente sekretærer
 • Listestørrelser 1180, 1180 og 1050
 • CGM Allmenn, egen server. Aldri nedetid, fungerer utmerket
 • Velutstyrt; Typanometri, audiometri, polaroid dermatoskopi, øyetrykk samt annet vanlig utstyr
 • Egen parkering
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt med relativt lav vaktbelastning
Vi ønsker deg med:
 • Under spesialisering, spesialist i allmennmedisin eller annen spesialitet.
 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling
 • God muntlig og skriftlig kunnskap i norsk
 • Politiattest

Tønsberg kommune er opptatt av gi nye fastleger en best mulig start.

Vi tilbyr:  
 • Vi har mulighet for vikariat elle rom for om du vil prøve deg som fastlege.
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med ALIS-tilskudd
 • Liten grad av tilplikting til kommunale oppgaver.
 • Stillingen innbefatter deltagelse ved Tønsberg regionen legevakt som har lav vaktbelastning og stor grad av fleksibilitet
 • Veiledning og oppfølging ved oppstart
 • Opplæring i drift av næring
 • Råd og veiledning i forhold til drift / taksting
 • Listelengde kan diskuteres
 • Evt oppstartstilskudd
 • Kompensasjon ved fravær på grunn av sykt barn. Betalt fravær for sykt barn, kr 10 907 per fraværsdag. Inntil 10/20 dager per år.
 • Etableringstilskudd til nye fastleger. Tilskuddet er for 0-hjemler kr 150 000 og kr 300 000 for eksisterende hjemler
 • Kurskostnader. Dekke utgifter til kurs
Dersom søker er interessert i et vikariat vil kommune kunne gå inn og dekke driftskostnader ved å beholde basistilskuddet. Vikar vil da beholde Helfo-refusjoner og egenandel.

Virker dette interessant? Ta kontakt for en samtale!

Telefon til nåværende fastleger:
Bror Håvardsrud: tlf. 90025525
Einar Walaker: tlf. 92287720
Jatinder Singh: tlf. 93210633

Kontaktperson i kommunen:
Ann-Magritt Wang Austad, tlf 41424147
Tjenesteleder for allmennmedisinske tjenester:
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Eik legekontor
Kontaktperson
Navn: Ann-Magritt Wang Austad
Tittel: Tjenesteleder for allmennmedisinske tjenester
Telefon: +47 41424147
Arbeidssted
Eik legekontor
Eikveien 41
3122 TØNSBERG
Søk på stillingen