Kort om arbeidsgiver

Revmatologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø har ledig fast stilling for lege i spesialisering. Ved intern ansettelse vil det bli ledig ett års vikariat fra mars -22 med mulighet for forlengelse. Vi tar derfor gjerne imot søknader fra andre spesialiteter som trenger tjeneste i spesialisthelsetjenesten som en del av sin spesialisering.

Revmatologisk fagområde er et utfordrende og spennende fagfelt som vil gi deg bred erfaring med revmatologiske problemstillinger. Det er i hovedsak poliklinisk virksomhet men også noe dagbehandling og innlagte pasienter. Avdelingen disponerer senger i felles sengepost med nevrologi. Det er 5 overleger og 3 LIS tilknyttet avdelingen som har et utstrakt tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Det er for tiden ett vaktsjikt med hovedvekt av passiv vakt.

Avdelingen tilbyr spesialistutdanning i revmatologi for deler av utdanningsløpet for revmatologi. For oppnåelse av indremedisinske læringsmål er det
aktuelt med spesialiseringsperiode ved medisinsk avdeling i Nordlandssykehuset og deretter 1 års tjeneste ved revmatologisk avdeling ved en universitetsklinikk, slik beskrevet i utdanningsplan for
fagområdet, les mer her. Etter endt spesialisering omgjøres stillingen til legespesialist med tjenestested Nordlandssykehuset HF.  Tentativ plan for gjennomføring av
utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Innskrivning, utskrivning av utredningspasienter samt visitt og oppfølging av inneliggende pasienter
 • Poliklinisk arbeide
 • Ultralydundersøkelser
 • Leddinjeksjoner
 • Teammøter, røntgenmøter og årlige fagdager.
 • Undervisning
 • Registrering i medisinske kvalitetsregistre og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode kunnskaper i norsk, skriftlige og muntlig.
 • Kunnskaper i DIPS er ønskelig

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne og som også evner å jobbe selvstendig
 • Er arbeidsom og positiv 

Vi tilbyr

 • Gode opplærings- og arbeidsforhold hvor vi vektlegger at supervisjon og veiledning skal være lett tilgjengelig
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Stig Gøran Karlsson
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +46734056561
Navn: Sonja Pedersen
Tittel: Overlege
Telefon: 90611373
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Med.klinikk stab revma, Nordlandssykehuset HF
Parkveien 95
8007 Bodø
Søk på stillingen