Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 

Avdeling psykisk helsevern og rus Valen sjukehus har fire døgnpostar og ein poliklinikk. Akuttpost, psykosepost, sikkerheitspost, sikker-og rehabliliteringspost og ambulant sikkerheitsteam.

Valen sjukehus er godkjent for 2 år som spesialiseringsløp for legar og harstilling for LIS 3

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle posten
 • Vere ein del av det tverrfaglege behandlingsteamet på posten
 • Medikamentell behandling
 • Delta i vaktordning for legar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Har gjennomført LIS1 teneste eller tilsvarande
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter medarbeidarar med høgt fagleg nivå og god arbeidsevne
 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • God teamarbeidar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Lund Anderssen
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: (+47) 53466407
Navn: Karl-Heinz Escher
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 53466400
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling psykisk helsevern og rus Valen sjukehus, Helse Fonna 
Valen sjukehus
5451 Valen
Søk på stillingen