Kort om arbeidsgiver

Deler av de spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 76 sengeplasser, fordelt på
- 5 lindrende senger
- 21 rehabiliteringssenger
- 32 korttids-senger
- 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
- 9 KAD/ øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)

Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging.
6 leger har sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus, og det er til enhver tid en av legene som har vakt. Fortrinnsvis for de 9 KAD/ ø-hjelp sengene

Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark.

Tjenesten gir 2,5 år tellende for spesialiteten allmennmedisin
Vi har en vakant fast stilling og søker etter engasjert og fleksibel lege, som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, Lindrende enhet, avklaringsenhet og øyeblikkelig hjelp enhet (rotasjonsordninger)
 • Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
 • Delta i den faglige utviklingen av helsehuset.
 • Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp
 • Deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring innen allmennmedisin, indremedisin eller geriatri er en fordel

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og videreutdanningsaktivitet
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ulla Gry H Johannessen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 35589353
Navn: Marte Asprusten-Nilsen
Tittel: overlege
Telefon: 93661243
Arbeidssted
Legetjenesten på Helsehuset, Skien kommune
Ulefossvn. 51
3730 SKIEN
Søk på stillingen