Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen har tidligere tilhørt en to-legepraksis i Årstad bydel, men er midlertidig flyttet til Bergen Helsehus Legekontor med vikar i 100%, i påvente av ny hjemmelshaver. Bergen kommune ønsker at hjemmelen flytter til et etablert, næringsdrivende fastlegekontor, og er i prosess med å finne et kontor med plass til en ekstra lege. Her har ny hjemmelshaver mulighet til å påvirke endelig lokasjon.

Nåværende listelengde er 1350. Kan reduseres ved ønske.  

Betingelser for overtagelse av hjemmelen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med nytt legekontor før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 300.000/år  
 • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Remi Trulssen Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40809061
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 40809043
Arbeidssted
,
5015 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image