Kort om arbeidsgiver

Vi søker PhD-stipendiat i 100% stilling i tre år til prosjektet "Improving Stroke Care in North-Norway through Artificial Intelligence (AI)".

Reperfusjonsbehandling med trombektomi er en svært effektiv og tidskritisk behandling som reduserer risiko for død og funksjonshemming hos pasienter med hjerneinfarkt forårsaket av storåreokklusjon. Rask deteksjon, kommunikasjon og arbeidsflyt er avgjørende for effektiv behandling. Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke om implementering av AI-basert automatisk bildeanalyse som klinisk beslutningsstøtte for radiologer, kan bidra til bedre diagnostikk og føre til at flere pasienter med storåreokklusjon får raskere behandling med trombektomi.

I prosjektet vil vi implementere AI-verktøyet ved halvparten av primærsykehusene i regionen og de øvrige vil utgjøre kontrollgruppen. 
Prosjektet er finansiert med regionale forskningsmidler fra Helse Nord RHF og er et samarbeid mellom nevrologer og radiologer ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarksykehuset, Helgelandssykehuset og forskere ved Institutt for klinisk medisin (IKM). Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Det er studiesykepleier i 50% stilling tilknyttet prosjektet.

UNN er et region- og universitetssykehus med over 6000 ansatte blant annet i Tromsø, Harstad, Narvik og på Svalbard. Sykehuset samarbeider tett med UiT Norges arktiske universitet. Stillingen er knyttet til Nevrologisk seksjon ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN som har det regionale behandlingsansvar for trombektomi i Nord-Norge. Stipendiaten vil bli tilknyttet forskningsgruppen «Hjerne og sirkulasjon» ved IKM, UiT Norges arktiske universitet. Ønsket oppstart er 01.11.2022, men noe fleksibilitet når det gjelder oppstart er mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektet er en cluster randomisert klinisk studie for å vurdere nytten av softwareløsningen basert på data fra hjerneslagsregisteret og journalgjennomgang. Opplæring, koordineringsansvar og oppfølging av deltagende sykehus vil inngå i arbeidsoppgavene
 • Datainnsamling og bearbeiding vil inngå som del av arbeidet
 • Det forutsettes deltakelse i den obligatoriske opplæringsdelen av UiTs PhD- utdanning
 • Det foreligger en egen prosjektbeskrivelse og PhD prosjektet forutsettes gjennomført i henhold til denne

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må oppfylle kravet om opptak på fakultetets PhD program, jfr. § 6 i PhD-forskriften ved UiT
 • Helsefaglig eller annen relevant utdanning på masternivå. Søkere med medisinsk embetseksamen og erfaring innen radiologi, nevrologi eller indremedisin vil bli foretrukket
 • Erfaring fra analyse av kvantitative data er ønskelig
 • Relevant IT- og grunnleggende statistikk-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Interesse for kvantitativ medisinsk forskning og kvalitetsforbedring
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og fleksibel
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God gjennomføringsevne, nøyaktig og grundig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlige egenskaper og relevans av tidligere praktisk og akademisk erfaring vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • God faglig oppfølging i et inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet for å kombinere forskerutdanning med klinisk arbeid

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Agnethe Eltoft
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 77798906
E-post: agnethe.eltoft@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling
Hansine Hansens veg 67
9038 Tromsø