Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Avdeling for thoraxanestesi, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for forskning og utvikling.

ASSL består av en poliklinikk, et smerteteam for inneliggende pasienter samt Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser.
Den aktuelle stillingen er knyttet til poliklinikken, som har et tilbud til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander, inklusive CFS/ME.
Hovedarbeidsoppgavene vil være tverrfaglig utredning og evt. behandling av pasienter i samarbeid med psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere.


 Vi søker etter en lege som kan bidra til at pasientene får et godt og helhetlig pasientforløp. Stillingen vil bl. a. være nyttig for lege under utdanning til spesialist i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander
 • Utredning av pasienter med langvarige utmattelsestilstander av ukjent årsak, inkl. CFS/ME.
 • Vurdering av henvisning og inntaksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, psykologer, sykepleiere og merkantilt personell
 • Gjennomføre samhandlingskonsultasjoner med pasient og fastlege
 • Undervisning og fagutvikling
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra undervisning og forskning
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper på tvers av faggrupper og opp mot kommunehelsetjenesten
 • God kommunikasjonsevne
 • Kunne lede samhandling i komplekse pasientforløp
 • Ha interesse for utvikling av bedre samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjeneste
 • Interesse for arbeid med pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander 

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med store og varierte faglige utfordringer
 • Høy faglig kompetanse blant ansatte, godt teamarbeid og god arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldene avtale/overenkomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Arnesen Abrahamsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72827355
E-post: Hilde.arnesen.abrahamsen@stolav.no
Navn: Petter Borchgrevink
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 911 98 840
E-post: petter.borchgrevink@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Olav Kyrres gt 10
7030 Trondheim
Søk på stillingen