Kort om arbeidsgiver

Sjelden mulighet: 100% fast stilling som overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud, UNN i Tromsø
 
Medikamentfritt behandlingstilbud har 6 døgnplasser ved UNN Åsgård i Tromsø, og er et regionalt tilbud for pasienter med alvorlig psykisk lidelse som ønsker et behandlingstilbud uten bruk av nevroleptika. Gjennom forløp i samarbeid med pasientens lokale nettverk tilrettelegger vi for prosesser som er recoveryorienterte og hvor relasjon- og nettverksperspektivet står sentralt. Enheten er et tilbud for mennesker som ønsker et behandlingstilbud som legger vekt på frivillighet, aktivitet, mestring, struktur, nettverk og bevissthet til egen helse og livssituasjon. Under planlagte innleggelser ved enheten i Tromsø skaper vi terapeutiske arenaer, med mulighet for utforsking, bevisstgjøring og valg i forhold til egen bedringsprosess.

Behandlingstilbudet vektlegger erfaringskompetanse, og er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner. Pasientene som kommer til enheten er motiverte for behandling, og deltar i enhetens gruppebaserte behandlingsprogram samt individuelle tiltak.
 
Som overlege ved enheten vil du bli en del av et stabilt, engasjert og trygt fagmiljø med unik kompetanse på medisinfrie forløp for vår pasientgruppe. Vi har de siste 5 årene opparbeidet en omfattende erfaring gjennom samarbeid om behandlingsforløp i hele Nord-Norge, og vi er stolte over den kunnskapen vi har tilegnet oss i møte med pasientene og deres nettverk. Behandlingstilbudet vekker nasjonal og internasjonal interesse og debatt, og vi ønsker oss en overlege som gjerne har erfaring innen fagfeltet, men først og fremst interesse, motivasjon og tro på medikamentfri behandling. Det pågår følgeforskning tilknyttet enheten.
 
Som overlege vil du arbeide i tverrfaglige team med svært kompetente medarbeidere, hvor faglig utvikling er høyt prioritert. Du vil fungere som behandler i enheten, men også ha et spesielt ansvar for vurderinger omkring nedtrapping av nevroleptika/psykofarmaka, medisinske og somatiske forhold. Det forventes at du er med og tar et ansvar for daglig og faglig drift, og du vil bli sentral drøftingspartner inn i planlegging og gjennomføring av forløp. Du vil inngå i enhetens lederteam, og i stor grad få muligheten til å påvirke videre utvikling av tilbudet. I forløp ved medikamentfritt behandlingstilbud vil du få anledning til å jobbe spesifikt og målrettet innenfor et spennende fagfelt, og bidra til bærekraftige endringsprosesser på individ- organisasjon- og samfunnsnivå.
 
Vi er en sprek og engasjert flokk kollegaer som vil ta raust i mot deg som ny overlege. Vi har et sosialt fellesskap med god takhøyde, og vi liker å gjøre ting i lag – gjerne i Tromsøs flotte natur eller kulturliv. 

Startdato etter avtale.

Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert.   

Dersom du ønsker å høre mer om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Interesserte og kvalifiserte søkere vil fortløpende bli invitert til samtale. Relevant praksis, gode teoretiske kunnskaper og ikke minst personlig egnethet, vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver

 • Psykisk helsehjelp til voksne med alvorlige psykiske lidelser, hovedvekt på psykoser og bipolare lidelser
 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis
 • Delta i arbeid med fortløpende utvikling av behandlingstilbudet
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter
 • Delta i vaktordning (10-delt bakvakt for klinikkens avdelinger i Tromsø)

Kvalifikasjoner

 • Du er spesialist i psykiatri eller nær ved å fullføre spesialisering i psykiatri
 • Det er ønskelig at du har relevant klinisk erfaring
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse fagfeltet, og du har lyst til å jobbe med medisinfrie behandlingsforløp
 • Du har et stort engasjement for pasientene og deres pårørende
 • Du har godt humør og gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du er nysgjerrig, åpen, fleksibel og modig i måten å tenke på
 • Du er snill og raus med dine medmennesker
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende, utviklende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger, åpne dører og stor takhøde
 • Nært og godt samarbeid mellom enhetene i avdelingen, samt i øvrige avdelinger i klinikken
 • Opplæringsprogram for nyansatte
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten
 • Lønnsplassering etter gjeldende overenskomster
 • Rekrutterings- og stabiliseringstillegg etter gjeldende avtaler

 

Om arbeidsgiveren:

Medikamentfritt Behandlingstilbud er en del av Psykisk helse- og rusklinikken som omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling
for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr.

Avdeling nord er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har p.t. ca. 220 årsverk og et nettobudsjett på 180 mill.kr. Avdelingen består av fire seksjoner som er fordelt på Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms som en seksjon samt tre seksjoner i Senter for Psykisk helse og rusbehandling Tromsø. Senterets spisskompetanse er gode allmenne tjenester innenfor psykisk helsevern og rusbehandling, som gis så nær pasientens hverdag og livssituasjon som mulig. Senteret er inngangsporten til spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling, og har således en sentral plass i
pasientforløpene innenfor disse områdene, hvor samhandling med kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner er sentral. Tilbudet skal således være preget av «DPS med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen».

Senteret for Psykisk helse og rusbehandling i Tromsø består av:

 • SPHR Tromsø - poliklinikk: Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø inkl. regionalt OCD-team og rusteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes, Ambulant akutteam og FACT-team
 • SPHR Tromsø - døgn: To døgnenheter i Tromsø og en døgnenhet på Storsteinnes, med totalt 31 plasser
 • Medikamentfritt behandlingstilbud: Døgnenhet i Tromsø med 6 plasser og et regionalt ansvar
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Vemund N. Myrbakk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99701450
E-post: vemund.myrbakk@unn.no
Navn: Magnus Hald
Tittel: Overlege
Telefon: 77 62 77 43
E-post: Magnus.P.Hald@unn.no
Navn: Christine Nyquist
Telefon: 484 26 395
E-post: Christine.Nyquist@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdveien 40
9016 Tromsø
Søk på stillingen