Kort om arbeidsgiver

Vi søker regional smittevernoverlege for vårt Regionale kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Smittevern i helsetjenesten er en praktisk, evidensbasert tilnærming for å forebygge at pasienter og personell får infeksjoner. Godt og effektivt smittevern krever tiltak og bidrag i alle nivåer, fra myndighetene til kommune- og spesialisthelsetjeneste, ledelse i helseinstitusjoner og personell med og uten pasientkontakt, og pasienter. Dette gjør smittevern til et unikt fagområde innenfor kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, smittevern har relevans for alle!

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge har ansvarsområde og oppgaver nedfelt i Forskrift om helse- og omsorgstjenesten. Kompetansesenteret samordner smittevernarbeidet, stimulerer til aktivitet og fremmer fagutvikling i det regionale helseforetakets helseinstitusjoner. Kompetansesenteret yter sakkyndig hjelp i form av smittevernrådgiving, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

St. Olavs hospital er tildelt ansvar for kompetansesenteret som har to overleger og to regionale smittevernrådgivere. Kompetansesenteret er en del av Seksjon for smittevern i Fagavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Liker du å jobbe strategisk og målrettet og samtidig har evne til å jobbe strukturert og selvstendig? I denne stillingen skal du navigere i de ulike nivåene i helsetjenesten og utforme budskap til forskjellige målgrupper. 

Ditt hovedansvar som regional smittevernoverlege er å faglig lede kompetansesenteret og påse at kompetansesenteret driftes jamfør forskriften.
I praksis betyr det at dine arbeidsoppgaver omfatter:

 • Fylle stillingen jamfør krav i forskriften.
 • Være rådgiver for Helse Midt-Norge RHF
 • Drive strategisk arbeid, utarbeide og følge opp relevante planverk.
 • Besøke helseinstitusjoner i regionen ved behov for rådgivning og bistand
 • Samarbeide med regionale kompetansesentre for smittevern i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst, samt Folkehelseinstituttet.
 • Være bidragsyter ved utforming av regionale og nasjonale veiledere.
 • Stimulere til og aktivt delta i forskning og prosjektarbeid.
 • Oppklare og/eller koordinere utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
 • Delta i undervisning av studenter om nødvendig.
 • Andre oppgaver enn de som er omtalt over kan pålegges når situasjonen tilsier det og stillingsinnehaver er kvalifisert for oppgaven.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring og kvalifikasjoner
 • Vi søker kandidater med følgende bakgrunn og kompetanse:
 • Fortrinnsvis bakgrunn som spesialist i medisinsk mikrobiologi eller infeksjonsmedisin, men annen relevant bakgrunn kan vurderes.
 • Gjerne erfaring innen smittevernarbeid og kompetanse innen forskning, statistikk og epidemiologi.
 • Beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Norsk autorisasjon som lege.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en seksjon med høyt faglig nivå.
 • Et sterkt fagmiljø med dyktige og kunnskapsrike kolleger lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Rom for faglig utvikling og nettverksbygging.
 • Lønn i henhold til overenskomst.
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringsordninger i KLP.

Dersom du som søker bor i andre deler av landet kan vi gjennomføre første intervjurunde digitalt.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Nicola Isabelle Kols
Tittel: Seksjonsleder – overlege
Telefon: 948 17 269
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Regionalt kompetansesenter for smittevern, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 10
7030 Trondheim