Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ønsker vi å rekruttere deg som LIS i 100 % vikariat, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker deg med på laget for å videreutvikle vårt tilbud til pasienter med behov for rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. 

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionsfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner; Seksjon Helse og arbeid, Seksjon Rehabilitering Ottestad, Seksjon Rehabilitering Solås, Seksjon Smerte CFS/ME og Seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad, 13 på Solås og 15 på Granheim. I tillegg er det betydelig poliklinisk virksomhet.

 

Arbeidsoppgaver

LIS vil være plassert i Seksjon Helse og arbeid, muskel og skjelett, som er en poliklinikk som jobber med tverrfaglige utredninger med fokus på å hjelpe pasienter tilbake i arbeid. Pasientgruppen er pasienter med muskel/skjelett lidelser. Legens oppgave er å diagnostisk avklare pasienten, samt komme med diagnostiske forklaringsmodeller.  Legen må også påregne noe oppfølging av pasienter etter utredning. Den bio-psykososiale modellen står sentralt i vårt arbeid og på mange av utredningene jobber legen i et tverrfaglig team sammen med fysioterapeut og sosionom. Legen inngår i vaktordning, 11-delt turnus med hjemmevakter for seksjon rehabilitering , Ottestad. 

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege i Norge

Interesse for rehabilitering

Personlige egenskaper

Vi trenger deg som er arbeidsom, målrettet, strukturert og fleksibel

Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Engasjement i forhold til arbeidet, med et ønske om å jobbe tverrfaglig i team

Gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet, herunder gode kommunikasjonsevner, vektlegges.

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver og et bredt tverrfaglig miljø. Avdelingen er en av de største innen vårt fag i Helse Sør-Øst, og har til sammen 15 leger.

Vi har i alle seksjoner faglig engasjerte medarbeidere som er gode på samarbeide og spiller på hverandres kunnskap.

Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø

Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt

Muligheter for faglig utvikling

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement

Gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Østlie
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62558400
E-post: kristin.ostlie@sykehuset-innlandet.no
Navn: Ida Weydahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97143526
E-post: Ida.Weydahl@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering Ottestad - Sykehuset Innlandet HF
Jørgen Jensens veg 7
2312 Ottestad