Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast LIS stilling og flere LIS vikariater i BUPA VVHF LIS seksjonen
BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner.  Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fem områdeseksjoner.  Seksjon for akutt, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri beliggende i Drammen.  Seksjon for behandling og Seksjon for spiseforstyrrelser er lokalisert i Bærum. Det etableres nå FACT- ung team på alle poliklinikkene. Døgnenhetene i avdelingen skal flytte inn i Nytt sykehus i Drammen i 2024/2025.

Alle LIS legene i avdelingen er organisert i en egen LIS seksjon. Vi har god LIS utdanning som satsingsområde. Vi kan tilby et fullt utdanningsløp med rotasjon til alle læringsarenaer som er nødvendig for å bli ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Se utdanningsplan. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt, for tiden 14 delt. Nyansatt perioden er et fokusområde, og det er laget et opplæringsprogram for nye LIS som tilpasses den enkelte. Alle LIS får tildelt en overlege som klinisk veileder og egen LIS fadder ved oppstart. Fordypningstid er lagt inn i arbeidsplan.  

Avdelingen har en stor, engasjert og stabil legegruppe. Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. I overlegegruppen er det også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen. 

Vi lyser nå ut følgende stillinger i BUPA LIS SEKSJONEN: 
1 FAST LIS STILLING
FLERE LIS VIKARIAT   6-12 mnd. varighet

Oppstartstidspunkt: høst 22
Ber om at det i søknaden fremgår tidspunkt for mulig oppstart og hvilke arbeidssteder man er interessert i (Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Asker og Bærum)

Arbeidsted i avdelingen vil avtales ved tilsettelse, og det vil lages en plan for videre rotasjon for den som tilsettes i den faste stillingen

Politiattest må fremvises     

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Ta aktivt ansvar for egen læring og delta aktivt i undervisningsprogrammet for LIS
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning (fortiden 14 delt hjemmevakt)

Kvalifikasjoner

 • Engasjerte leger som ønsker å bli barne- og ungdomspsykiatere eller som er nysgjerrig på BUP feltet, og har lyst til å jobbe en periode i BUP. ALIS som trenger sykehustjeneste må gjerne søke.  
 • Du må inneha norsk autorisasjon som lege 
 • Du må ha førerkort 
 • Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du bør ha god kontaktevne med barn og ungdom
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • God tilrettelagt spesialistutdanning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen på subsidierte ferieboliger, trening og kulturarrangement
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA LIS seksjon, Vestre Viken
Skysstasjon 11B
1383 Asker
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image