Kort om arbeidsgiver
Kommunal Akutt Døgnenhet er en del av Helseetaten, Oslo Kommune. Vår visjon er "sammen for en bedre Oslohelse", og  vi søker nå en engasjert lege til å være med å lede og utvikle legetjenesten for å nærme oss vår visjon! Vi har en ledig et vikariat som assisterende seksjonsoverlege / -leder for legetjenester ved Kommunal Akutt Døgnenhet med tiltredelse etter avtale, og varighet ut 2022, med mulighet for forlengelse. Vikariatet er 100%, med forespeilet inntil 40 % i klinisk drift av avdelingen, blant annet arbeid hver 4. helg. 

KAD Aker har 72 senger og ca. 5 000 innleggelser årlig.
Legetjenesten har 21 årsverk ansatte leger hvor flere er spesialister innen allmennmedisin og hvorav seks er ALIS stillinger. Sammen jobber vi for bedre helse og økt livskvalitet hos innbyggerne i Oslo gjennom trygge, helhetlige og effektive tjenester. For å bedre pasientsikkerhet pågår kontinuerlig forbedringsarbeid, med fokus på forebygging av fall, samt tidlig oppdagelse og respons på forverret tilstand hos våre pasienter. 

KAD er godkjent utdanningsinstitusjon, og avdelingen har flere ALIS i utdanningsløp. 
Utvikling av spesialiseringsløpet på KAD, og veiledning av ALIS-kandidater vil være prioriterte oppgaver i stillingen. 

Samarbeid, samhandling og informasjonsarbeid med bydeler, kommunehelsetjenesten og sykehusene for gode pasientforløp og tjenesteutvikling er en viktig del av arbeidet.
Vi søker deg som oppnår resultater gjennom involvering, samarbeid og utvikling av dine kolleger.

Det er ønskelig at du har erfaring som leder, og fra allmenn- eller akuttmedisinsk arbeid. Det er en fordel om du har lederutdanning, god kjennskap til Oslo kommune og erfaring med innovasjon og systematisk kvalitetsforbedring.  Stillingen innebærer arbeid 37,5 timer pr uke med fleksitidsordning.

Arbeidsoppgaver
I stillingen vil hovedarbeidsoppgavene dine være operativ drift og ledelse av legetjenesten samt fag- og kvalitetsarbeid KAD. Oppfølging av kvalitet i helsetjenesten som tilbys befolkningen. 

Personal, fag - og økonomi
Operativ leder av klinisk drift – være en tilstedeværende leder
Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
Innovasjon og utviklingsarbeid med fokus på gode pasientforløp
Beredskapsarbeid
Saksbehandling
Samhandlingsoppgaver
Klinisk arbeid med noe helgearbeid
Stedfortreder for seksjonsoverlege sammen med andre ass. seksjonsoverlege
Andre administrative oppgaver må kunne påregnes

Kvalifikasjoner
Autorisasjon som lege i Norge med rett til å praktisere selvstendig på legevakt
Ønskelig med spesialisering innen allmenn- eller samfunnsmedisin
Erfaring fra allmennmedisinsk- og akuttmedisinsk arbeid
Ledererfaring fra institusjonsdrift og heldøgns pasientbehandling er ønskelig
Lederutdanning og / eller -erfaring er ønskelig
Evne til å utvikle et godt arbeidsmiljø
Erfaring fra forbedringsarbeid, endringsledelse og implementering er ønskelig
Erfaring fra saksbehandling er ønskelig
God skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsferdigheter
God digital kompetanse og forståelse er nødvendig 
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper
Helhetstenkende og inkluderende med gode samarbeidsevner
Resultat- og målbevisst
Kulturbygger 
Strukturert, effektiv og handlekraftig
Viser åpenhet og selvinnsikt i lederrollen
Interesse for teknologi i arbeidsprosesser

Vi tilbyr
En spennende arbeidsplass med stor variasjon og bredde
Meningsfull og samfunnsnyttig jobb
Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø
Gode pensjons – og lånevilkår gjennom Oslo pensjonsforsikring
Fleksitidsordning
Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 92618270
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO
Søk på stillingen