Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Kommuneoverlegen skal ut i permisjon, og vi søker deg som er nysgjerrig på oppgaver og rollen til en kommuneoverlege. 

Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen, godkjent lege med gjennomført og godkjent LIS1
 • Fullført eller under spesialistutdanning i samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin
 • Personlig egnethet 
Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Som kommuneoverlege er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter. Du vil bistå med samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, psykisk helse, fastlegeordningen, ivareta brukermedvirkning, planarbeid og andre oppgaver delegert fra kommunestyret. Du vil også få mulighet for utforming og videreutvikling av helse- og velferdestjenestene i kommunen, og ha tett dialog med Ås kommunale fastlegekontor, kommunens fastleger og institusjonsleger.

Som kommuneoverlege deltar du i kommunens kriseledelse i saker som gjelder folkehelse, og du har hastekompetanse på kommunens vegne i saker tilknyttet folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevern. Samfunnsmedisin er et viktig innsatsområde i kommunen med stor byggeaktivitet og utvikling av sentrumsområdene. Kommuneoverlegen er deltakende i kommunens planarbeid.
Stillingen har organisasjonsplassering under kommunalsjef for helse og mestring. Kommunalområde helse og mestring består av 3 virksomhetsområder, virksomhet institusjon og boliger, virksomhet hjemmeboende og virksomhet NAV Ås. Kommunalområdet har ansvar for det overordnede medisinsk faglige tjenestene i kommunen. Legevakt og KAD plasser inngår i et vertkommunesamarbeid med Nordre Follo, Frogn og Enebakk.

Stillingen er midlertidig for seks måneder i 100 %. Ikke-spesialiter forventes å starte på eller fullføre spesialiseringen etter avtale. Noe arbeid utover ordinær arbeidstid må påregnes i spesielle beredskapssituasjoner. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. 

Vi ønsker deg som har:
 • erfaring som kommuneoverlege eller lege i kommunehelsetjenesten 
 • erfaring med mediehåndtering
 • evne til å utøve faglig ledelse og være samlende for kommunelegene
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • evne til å ta helsefaglige beslutninger også i krevende situasjoner, og tåler å stå i dette
 • evne til å initiere, lede og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser innenfor eget ansvarsområde
 • evne til å sikre kunnskapsbasert og forsvarlig saksbehandling
 • god rolleforståelse, er tydelig og har evne til å skape tillit
 • evne til å skape gode realasjoner til kommunens medarbeidere, innbyggere, samarbeidspartnere og bidra til brukermedvirkning 
Hos oss får du:
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • Faglig utvikling ogs spennende samfunnsmedisinske utfordridnger
 • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring
Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ås kommune
Kontaktperson
Navn: Ådne Dæhlin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 982 87 060
Arbeidssted
Skoleveien 1
1430 ÅS
Søk på stillingen