Kort om arbeidsgiver
Bydel Frogner har ledig en fastlegehjemmel ved Norabakken Lege- og Kiropraktorklinikk. Hjemmelen har en listestørrelse på 1320 pasienter. Legesenteret er et veldrevet 5-legesenter med gode rutiner og holder til i Pilestredet 75D. Legesenteret har store, moderne og gode lokaler i 4. etasje med heis. Tilrettelagt for handicappede. Legene er selvstendig næringsdrivende.

Ved legesenteret er det 5 fastleger, og to kiropraktorer. Vi har moderne laboratorium og gode pauselokaler. I samme etasje er det tannlege og psykologpraksis. Vi legger vekt på å være fleksible og hjelpe hverandre ved fravær, sykdom og ferieavvikling. Vi dekker ø- hjelp for hverandre ved behov. Vi har til enhver tid to leger til stede. Vi har fire sekretærer i 3,2 stilling. Svært godt arbeidsmiljø. Intern samarbeidsavtale om felles drift etter mal fra Legeforeningen. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret.

Legesenteret bruker Webmed journalsystem, tilknyttet Norsk helsenett.

Betingelser for overtakelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver, i tråd med sentrale avtaler fremforhandlet av Den norske legeforening. Tiltredelse snarest etter avtale.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.


Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjenesten, og migrasjonshelse.
 • Det er pliktig deltakelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin 
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin 
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 
 • Det forutsettes at tiltredende lege har arbeidskapasitet og tilstedeværelse til å ivareta liste-ansvaret. 
 • God kjennskap til norsk helsevesen.  
 • Krav om politiattest 
 • Tre referanser bes oppgitt 
 • Høyskole/Universitet, Medisinsk Embedsstudie 
Personlige egenskaper
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet og at søker har gode samarbeidsevner. 
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter 
 • Høy grad av ansvarsbevissthet, fleksibilitet og engasjement. 
 • Forståelse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: Jan Reidar Tunby
Tittel: Fastlege, allmennmedisin
Telefon: 915 36 262
E-post: jantunby@gmail.com
Navn: Trine Ravlo
Tittel: Fung. bydelsoverlege
Telefon: 469 11 323
E-post: tine.ravlo@bfr.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Pilestredet 75D
0354 OSLO
Søk på stillingen