Vår avdelingsoverlege gjennom mange år går av med pensjon og i den anledning søker vi hans etterfølger.

Vi søker etter deg som er handlingsorientert og har en tillitsskapende kommunikasjons- og samarbeidsform. Stillingen som avdelingsoverlege er organisert i stab til avdelingssjef.
Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll er fordelt på 2 enheter for øyeblikkelig hjelp, enhet for subakutt behandling, enhet for psykosebehandling og TIPS og enhet for sikkerhetspsykiatri med til sammen 53 sengeplasser. I tillegg drives noe poliklinisk virksomhet, ambulant oppfølging av pasienter fra sikkerhetspost og familie/pårørende arbeid. Avdelingen har over 350 ansatte og et budsjett på 214 millioner.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til godt samarbeid med tilsvarende sykehusavdeling på Sanderud for videre utvikling av pasienttilbudet inn mot samling i Mjøssykehuset
 • Videreutvikle samarbeidet mot DPS, andre sykehusavdelinger og kommunene i opptaksområdet
 •  Ivareta rådgiverfunksjonen i saker som gjelder medisinskfaglige spørsmål. 
 • Tilse at den medisinskfaglige virksomheten ved avdelingen er i tråd med gjeldende lovverk, anerkjente standarder, etiske retningslinjer og i tråd med avdelingens strategi, kvalitetspolitikk og mål.
 • Tilse at klager på behandling blir håndtert etter gjeldende retningslinjer. 
 • Tilse at undervisning og veiledning av leger under utdanning ivaretas etter gjeldende retningslinjer. 
 • Tilse at avdelingen følger forskrift om pasientjournal § 6 og Helsepersonelloven § 39.
 • Avdelingsoverlege møter i avdelingens ledermøter.

Kvalifikasjoner

 • Cand. Med. med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i psykiatri

Personlige egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
  • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
  • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
  • Ansvarlig og helhetstenkende
  • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for avdelingens utvikling

  Vi tilbyr

  • En organisasjon med høyt kvalifiserte fagfolk som er inne i et spennende utviklingsarbeid
  • En godt utviklet stab og støttefunksjon  
  • Mulighet til å være med på realisering av målbildet for Sykehuset Innlandet med et samlet sykehustilbud innen psykisk helsevern, rus og somatikk i Mjøssykehuset
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale 

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset Innlandet HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Berit Marie Bakkemo
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 99641129
  E-post: berit.marie.bakkemo@sykehuset-innlandet.no
  Navn: Øystein Leonhardsen
  Tittel: Assisterende Avdelingssjef
  Telefon: 45868146
  E-post: oystein.leonhardsen@sykehuset-innlandet.no
  Arbeidssted
  AVD FOR AKUTTPSYKIATRI OG PSYKOSEBEHANDLING REINSVOLL, Sykehuset Innlandet HF
  Presteseter 1
  2840 Reinsvoll
  Søk på stillingen