Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Inngå i beredskap for strategisk luftevakuering
 • Utøve tjeneste som lege og spesialist i anestesiologi
 • Medisinsk ansvarlig for forflytning og ivaretakelse av pasienter
 • Arbeide i team med medisinsk fagpersonell
 • Bidra til å etablere, følge opp, videreutvikle og kvalitetssikre rutiner, prosesser og kompetansehevende tiltak
 • Bidra i utvikling av struktur, materiell og prosedyrer
Kvalifikasjoner

Det stilles krav om:
 • norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • spesialisering innen anestesiologi
 • å inneha minimum 50 % stilling i relevant klinikk per år
 • å kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret
 • engelsk skriftlig og muntlig flytende
 • grunnleggende soldatdanning (førstegangstjeneste). Søkere uten førstegangstjeneste kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 • norsk statsborgerskap
 • førerkort klasse B
 • bestått seleksjon før tiltredelse. Dette innebærer å tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 4), samt medsel AE (utvidet helsesjekk utover normal skikkethet), INTOPS-klarering og beståtte evne- og ferdighetstester 
Det er ønskelig med
 • erfaring innen transport medisin
 • grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • erfaring fra internasjonal tjeneste (INTOPS)
 • førerkort kode 160 utrykning

Personlige egenskaper
 • Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre
Forsvaret tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse på relevante kurs dekket av Forsvaret
 • Stillingen lønnes i henhold til beredskapskontrakt for Forsvaret i graden som Major/Orlogskaptein 
Annet
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse på relevante kurs dekket av Forsvaret
 • Stillingen lønnes i henhold til beredskapskontrakt for Forsvaret i graden som Major/Orlogskaptein 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Henriette Stråmyr
Tittel: Sjef for Luftevakuering
Telefon: 416 40 850
Navn: Jack Reier Johannessen
Tittel: NK Luftevakuering
Telefon: 93 45 11 15
Navn: Ida Stokkvin Vihovde
Tittel: Personellbefal
Telefon: 63 92 68 27
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
Forsvarsveien 75
2058 SESSVOLLMOEN
Søk på stillingen