Kort om arbeidsgiver
Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Ved Rana lokalmedisinske senter er det ledig
  • 2 stillinger for fastlege / lege i spesialisering i allmennmedisin. Oppstart etter avtale.
Den ene fastlegestillingen er knyttet til eksisterende pasientliste med 700 pasienter og den andre stillingen er til nyopprettet pasientliste.

Vi søker etter lege som er spesialist i allmennmedisin eller som ønsker å spesialisere seg i allmennmedisin. Rana kommune er registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin og tilbyr supervisjon og veiledning av god kvalitet gjennom spesialistutdanningen.

Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med syv fastleger og tre LIS-1-leger. Alle legene på legesenteret er ansatt i kommunen og har fast lønn. Legesenteret er godt bemannet med helsesekretærer og sykepleiere, og senteret deltar i pilotprosjektet «primærhelseteam». Vi har fokus på teamarbeid rundt pasienten. Sykepleiere utfører rutinekontroller av pasienter med kroniske lidelser og andre helseundersøkelser, i samarbeid med fastlege.

Om stillingene:
I tillegg til egne listepasienter tilbyr legesenteret allmennlegetjenester til gjestepasienter, flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke har fastlege i kommunen, samt rød respons på dagtid.

Legesenteret holder til i nye store lokaler samlokalisert med hjemmesykepleie, tildelingskontor og kommunal psykiatritjeneste. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Listestørrelsen beregnes ut fra antall kurative dager (180 pasienter per kurative dag). Leger som ansettes må påregne en arbeidsdag i uken med andre kommunale oppgaver som sykehjem eller helsestasjonsarbeid. Dette gir en listestørrelse på cirka 700.

Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht. lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.

Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
  • Søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin vil bli prioritert.
Følgende vektlegges:
  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjement
To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Spørsmål knyttet til fastelegehjemlene kan rettes til
kommuneoverlege Frode Berg, tlf.:412 06 706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no eller
avdelingssykepleier Line Kvernberg Bakken, tlf.: 412 42 922, e-post: LineKvernberg.Bakken@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist 29.05.2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Telefon: +47 412 06 706
Navn: Line Kverneng Bakken
Telefon: +47 412 42 922
Hjemmeside
Arbeidssted
Rana lokalmedisinske senter
8622 MO I RANA
Søk på stillingen