Kort om arbeidsgiver
Aukra legekontor er kommunalt drevet, har to fastleger, en Lis1, 3,8 stillinger til sykepleiere og annet hjelpepersonell. Kontoret betjener ca 2400 fastlegepasienter i tillegg til turister og pendlere. I tillegg til kurativ legevirksomhet drives forebyggende helsearbeid, smittevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, tilsyn med hjemmebasert omsorg og sykehjem med palliativt rom. Klinikken er svært godt utrustet med akuttmedisinsk utstyr, EKG, 24 t EKG, 24 t BT apparat, spirometer, tympanometer, audiometer, ultralydsapparat, ano/rektoskop, velutrustet skiftestue, laboratorium med god kvalitetskontroll og stort utvalg av hurtigtester, vaksinasjonsklinikk og egen smittesluse. Kontoret benytter System X.

En av legene har etablert deleliste, og det utlyses 50 % vikariat i fastlegehjemmel på vedkommendes liste da den som innehar stillingen skal ut i fødselspermisjon. Det forutsettes at legene som deler liste alternerer med å arbeide kurativt og deler samme kontor/undersøkelsesrom. Legen må delta i daglegevakt og interkommunal legevakt. 

Arbeidsoppgaver 
• Kurativ virksomhet
• Deltagelse i interkommunal legevakt
• Helsestasjon
• Skolehelsetjeneste
• Tilsyn med hjemmebasert omsorg og institusjon

Ønska kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin eller kandidat under utdanning gjennom ALIS

- Kjennskap til og gjerne erfaring fra offentleg forvaltning og helsearbeid.
- Gode norskkunnskaper og gode muntlige og skriftlige kommunikasjons- og framstillingsevner.
- Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
- Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt
- God erfaring med digitale verktøy
- Søker må ha førerkort klasse B

Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner og kan arbeide i team, er interessert i utvikling på fagområdet, er relasjonsorientert og endringsvillig

 Vi tilbyr
- Godkjent utdanningsinstitusjon for ALIS og godkjent veileder
- Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfagleg fagmiljø
- Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
- Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
- Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
- Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
- Gruppe- og ulykkesforsikring
- Vilkår for øvrig etter gjeldende avtaler mellom KS og Legeforeningen

Særskilte krav
Det blir stilt krav om politiattest ved tiltredelse

Søkerliste
Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og grunngi dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Søknad sendast
Aukra kommune bruker elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Send søknad"
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Aukra kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Erik Hovdenak
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 924 14 627
E-post: jan.erik.hovdenak@aukra.kommune.no
Arbeidssted
Aukraringen 17
6480 AUKRA
Søk på stillingen