Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en allsidig overlegestilling ved Intermediæravdelingen - 100 % fast stilling fra 01.01.2023.

Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)  ble etablert i 2015 og er lokalisert på Fagernes i Nord-Aurdal kommune. Virksomhet VLMS består av regionale tjenester og tjenester for Sykehuset Innlandet.  

Intermediæravdelingen er en interkommunal avdeling for Valdreskommunene. I tillegg til intermediærplasser, har avdelingen også kommunale akutte døgnplasser (KAD) og døgnstøtteplasser for DPS Gjøvik (psykiatri). Avdelingen har 1,5 årsverk lege med arbeidstid på hverdager. Valdres legevakt har ø-hjelpsansvaret utenom overlegens arbeidstid. 

Valdres består av seks kommuner og har om lag 18.000 fastboende og 19.000 hytter. Folketallet øker betraktelig i helger og høytider samt ved ulike festivaler. Vi har ti mil til nærmeste lokalsykehus og 18 mil til nærmeste universitetssykehus.

Valdres er en region med lang og god tradisjon for samhandling og utvikling av helsetjenester. Valdres Lokalmedisinske Senter (VLMS) er et kompetansesentrum i regionen og en stor arbeidsplass, hvor også vertskommunen Nord-Aurdal har lokaler med institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Virksomhet VLMS består av regionale tjenester med legevakt, jordmortjeneste, samt Intermediæravdelingen. Sykehuset Innlandet har et av landets bredeste polikliniske spesialisthelsetilbud, kreftpoliklinikk, røntgen- og dialyseavdeling.

Våre avdelinger er preget av høy kompetanse med fokus på faglighet, dyktige medarbeidere, svært godt samhold og samarbeid i avdelingen, og på tvers av alle avdelinger. Vi har et godt arbeidsmiljø og vi gleder oss til å gå på jobb. VLMS sitt verdigrunnlag er "Framtidsretta, nært og trygt"

Høres det interessant ut? Kan du tenke deg å være med på laget? Da mottar vi gjerne en søknad fra deg.

Arbeidsoppgaver

Intermediæravdelingen
 • Medisinskfaglig ansvar for intermediæravdelingen med kommunale akutte døgnplasser og DPS døgnsenger
 • Medisinskfaglig ansvar for KAD senger på dagtid
 • Øyeblikkelig hjelp-ansvarlig for kreftpoliklinikken og dialyseavdelingen
 • Bidra til å skape et faglig miljø på tvers av profesjoner
Kvalifikasjoner
 • Bestått medisinsk embetseksamen
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Lege med annen relevant spesialitet kan bli vurdert
 • Gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende
Personlige egenskaper
 • Du må ha samhandlingskompetanse på tvers av profesjoner, like å jobbe tverrfaglig og kunne samarbeide på tvers av kommunegrenser og helseforetak
 • Være innovativ og løsningsorientert
 • Være lojal og ha faglig integritet
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og faglig dyktighet vil bli sterkt vektlagt i tilsettingen.

Vi tilbyr
 • En spennende og utviklende arbeidsplass.
 • En veletablert avdeling med dedikerte og innoative medarbeidere
 • Svært godt fagmiljø og arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid/samhandling på tvers av avdelingene og et veletablert regionalt samarbeid
 • Intermediæravdelingen bruker journalsystemet Visma Profil. Lege har også lesetilgang i DIPS
 • Umiddelbar nærhet til Fagernes legesenter som har 9 fastleger og LIS1 lege
 • Gode forsikringsordninger og tjenestepensjon i KLP
 • Lønn etter avtale
Andre opplysninger
Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.
 
Vil du vite mer om Valdres? Vi har unik natur, kultur og er en attraktiv region, sentralt i Norge. Se valdres.no / Nord-Aurdal kommunes hjemmeside.
Har du spørsmål om å bo og leve i Valdres, jobbmuligheter for parter eller våre tilbud til barn og unge? Ta kontakt med oss.  VELKOMMEN!
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nord-Aurdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Toril Naustdal
Tittel: Virksomhetsleder VLMS
Telefon: 970 43 084
E-post: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no
Navn: Anne Christine Bjørnebye
Tittel: Overlege Intermediæravdeling med KAD
Telefon: 61358925
E-post: anne.christine.bjornebye@nord-aurdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Valdres Lokalmedisinske Senter
Garlivegen 14
2900 FAGERNES
Søk på stillingen